En inspirerende Alex Knight i Danmark

Som de første i Danmark fik hospitalsledelserne i Region Midtjylland og deltagerne på MTIC’s Masterclass fornøjelsen af at høre en ualmindelig veloplagt og inspirerende Alex Knight fra UK, fortælle om tankerne, praktikken og erfaringerne omkring ”Theory of Constraints” (TOC) og forbedring af patientflow og optimering af processerne i sundhedsvæsenet.

Alex Knight er førende konsulent og forsker inden for TOC. Han har i 20 år hjulpet hospitaler over hele verden fra Equador, Israel, England, USA til Indien m.m. med at forbedre deres patientflow.

Hans indgangsvinkel og fokus er altid at få afklaret ”Hvad er virkeligheden og hvad skete der i den enkelte arbejdsgang” – aldrig hvad ”burde der være sket”. Og slutteligt om en fejl i en  arbejdsgang har betydning for patientens flow igennem systemet – eller ikke.

Med udgangspunkt i den enkelte patients individuelle klinisk bestemte behandlingsplan, som af natur er forskellig fra person til person, giver hans metode ham evnen til at identificere, hvad der er de kritiske elementer, som gør at patienter ikke udskrives til tiden. Vel at mærke for hele hospitalet og alle patienter. Identificeres disse elementer er der mulighed for at reducere tiden for den enkelte patients vej gennem systemet generelt. Til gavn for både patienterne og hospitalet.

Pride and Joy
For at anskueliggøre sine resultater, iagttagelser og erfaringer, har han skrevet en skønlitterær roman – “Pride and Joy” – om et hospital, der går fra kaos til orden ved at anvende TOC til at identificere og overvinde de begrænsninger, som hindrer dem i at kunne levere de resultater som de skal.

The Dice Game
Alex har også udviklet et simulationsspil – The Dice Game – som udfordrer de gængse opfattelser af flow og hvilke mekanismer der træder i kraft, når man ønsker at skabe flow i komplekse, indbyrdes afhængige processer, hvilket netop kendetegner arbejdsgangen på et hospital. Spillet hjælper med at forstå udfordringerne og giver dem forslag til løsninger.

På workshoppen om formiddagen fik hospitalsledelserne lov at afprøve ”The Dice Game” og erfarede bl.a. at det sjældent hjælper på patientflowet for hospitalet som helhed, at man optimerer i en enkelt afdeling eller skifter ud i ledelsen.

Alex Knight var meget inspirerende. Han præsenterede en række interessante budskaber om optimering af flow ved at fokusere på forsinkelser og forstyrrelser på få områder med kritisk betydning for det samlede systems performance. ”Do not improve everything everywhere” udtalte Alex Knight, hvilket gav stof til eftertanke i forhold til behovet for at kunne fokusere fremfor at sprede forbedringsindsatsen”. – siger Henrik Bech Nielsen, Direktør, Aarhus Universitetshospital

Eftermiddagens MTIC Masterclass, hvor både hospitaler, kommuner og de private virksomheder var tilstede, havde fokus på konkrete erfaringer fra hospitaler rundt om i verden og drøftelser af konkrete emner som deltagerne bød ind med.