Innovation i krydsfeltet ”fødevarer og sundhed”

MTIC er i gang med et nyt Circular Co-Creation projekt – Tværsektoriel kostregistrering. Det bygger på behovet for en digital løsning, der understøtter registreringen og beregningen af borgernes kostindtag på tværs af sektorerne. Især kostindtaget hos svage, ældre borgere, der gentagne gange indlægges – og hvor der er behov for en kontinuerlig og gennemgående ernæringsindsats, både på hospitalet og under plejen i kommunen.

Tydeligt behov
Vi har været aktiv partner omkring beskrivelsen af de generelle udfordringer i krydsfeltet mellem fødevarer og sundhed i Region Midtjylland. Der er blevet afholdt to workshops med mere end 40 deltagere fra virksomheder, kommuner, hospitaler og vidensinstitutioner, hvor adskillige udækkede behov er blevet beskrevet og prioriteret.

Et gennemgående tema hos både kommuner og hospitaler har været udfordringen med kostindtaget hos de sårbare ældre, der indlægges og genindlægges, hvor data omkring deres ernæringstilstand ikke kan deles på tværs af sektorer. Når data ikke kan deles, er det ikke muligt hurtigt og smidigt at følge op på de kostmæssige initiativer, der iværksættes omkring den ældre i ”den anden” sektor.

Derfor går vi nu ind i dette innovationsprojekt, for at kigge endnu dybere på behov og data, for at se på hvordan et koncept for en fælles platform vil kunne se ud. Og for at se på, hvordan de data der bliver skabt af registreringerne kan indgå i forskningsprojekter.

Krydsfeltet ”Fødevarer og Sundhed”
Projektet ligger i det ret spændende krydsfelt ”fødevarer og sundhed” – et område der rummer enorme innovationspotentialer. Det tager udgangspunkt i netop én af de store udfordringer – de svage ældres ernæring og udfordringer der er på området i ”overgangene” mellem sektorerne. Udover selve innovationsprojektet med et bredt felt af sundheds- og ernæringsfalige, der har udfordringerne tæt inde på livet, den nyeste viden og de rette private virksomheder – er det også lykkes for virksomhederne at skaffe INCLuSliver midler (60.000 Euro), som efterfølgende skal bruges til at arbejde med en prototype. – siger Dagmar Beck. Projektleder MTIC

Projektet gennemføres i et innovationssamarbejde mellem Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Vest, Aarhus Universitet, VIA University College, Region Midt IT samt de tre private virksomheder Movesca ApS, Et-al IVS og Care Consult A/S. Flere kommuner er interesseret i at deltage i projektet.

Kontakt Dagmar Beck db@mtic.dk, hvis du vil vide mere