Implementeringsforløb hos MTIC

Mange kommuner oplever udfordringer med at opnå gevinstrealisering, når de implementerer nye velfærdsteknologiske produkter og løsninger.

De peger på, at et tæt samarbejde mellem dem og de private virksomheder og leverandører ofte fremmer en god implementering og at viden om målgrupper og erfaringer fra andre kommuner ofte gavner.

Og virksomhederne på den anden side nævner, at fordi kommunerne i deres implementeringspraksis er så forskellige, kan det være en udfordring at finde fællesnævneren og bruge erfaringerne fra den ene kommune til den anden. Det resulterer ofte i at færre borgere end tilsigtet tilbydes løsningen og at den forretningsmæssig værdi dermed bliver mindre end forventet for virksomhederne og gevinsten mindre for kommunerne.

Derfor inviterer MTIC nu til et praksisnært implementeringsforløb, hvor kommuner og virksomheder i samarbejde vil tage fat på de organisatoriske og praktiske udfordringer, som vi ved er en barriere for implementering

Gennem oplæg og praktiske øvelser tager vi fat i den praktik, der giver helt konkret viden til, hvad der kan være nøglen til succesfulde implementeringer.

Vi bygger ovenpå eksisterende nationale og internationale erfaringer i de konkrete implementeringsudfordringer og for netop at sikre, at der tænkes hele vejen rundt i Co-Creation inviteres både virksomheder, kommuner og relevante videnspersoner til begge dage. Vi ved af erfaring at videndeling og samarbejde på tværs skaber de bedste resultater.

Første arbejdsdag bliver afholdt den 23. april, hvor mere end 50 kommunale repræsentanter allerede har tilmeldt. De vil sammen med indtil videre seks virksomheder ( med forskellige produkter men med stor fokus på implementering), tage hul på f.eks. transformationsmetoder- og modeller, organisatoriske og strategiske elementer af implementering, forandringsparathed, borgerrejsen, værdiskabelse og 360 grader rundt om hele implementeringen.

Hvis du vil vide mere om forløbet, så kontakt Majbritt Aaggard på ma@mtic.dk eller Frederik Mølgaard Thayssen på fmt@mtic.dk