Implementering i kommunerne

Den 23. april afholdte MTIC første dag i et praktisk implementeringsforløb med mere end 75 deltagere primært fra kommuner samt 6 indbudte virksomheder der alle har erfaring for samarbejde med kommunerne i forhold til implementering af produkter og løsninger. Det var en dag ud over alt forventning med bl.a oplæg fra Ulrik fra Hildebrandt og Brandi i forhold til transformation og metoder, når man taler om succes i implementering.

Derefter var der workshop i grupper, hvor grupperne tog udgangspunkt i to forskellige cases, nemlig skærmløsninger og medicinhåndtering. I forhold til hvordan de arbejdede med det hjemme i deres egen kommune.

Kommuner og virksomheder mødes igen i september, hvor fokus bliver en sparring omkring hvad kommunerne i mellemtiden har arbejdet med hjemme i deres kommune.