Sundheds- og velfærdsteknologiske virksomheder

Vi arbejder med alle typer af virksomheder der udvikler produkter, løsninger og koncepter til sundhedsvæsenet. Virksomheder med vækstpotentiale.

Det er primært sundheds- og velfærdsteknologiske virksomheder, men også virksomheder inden for fødevarer, IT og Creative (som måske ser sundhedsvæsenet som deres næste marked) der er mulige samarbejdspartnere.

Vækstpotentiale

Fokus for os er, at skabe de optimale rammer for dig og din virksomhed. Rammer der kan være med til at indfri evt. vækstpotentiale og bidrage til den mest optimale udvikling af nationalt og internationalt interessante sundheds- og velfærdsteknologiske produkter.

Før vi tager stilling til, om din virksomhed kunne have gavn af et samarbejde med MTIC – direkte eller igennem et Circular Co-Creation innovationssamarbejde, tager vi altid et første møde med jer, hvor vi bl.a. drøfter følgende punkter:

  • Kompetencer: Hvilke kompetencer har virksomheden?
  • Produkter: Hvilke produkter har virksomheden evt. allerede udviklet?
  • Organisation: Er der tid og ressourcer internt i virksomheden?
  • Vækst: Vil det give vækstmuligheder for virksomheden at deltage?
  • Bidrag: Hvordan kan virksomheden bidrage ind i projektet?
  • Mål: Hvad er virksomhedens eget formål med at deltage?

Læs mere om hvordan vi arbejder