Kommunerne i Region Midtjylland

Sammen med kommunerne i Region Midtjylland tager vi fat på de behov, der viser sig i plejen af borgerne. Fokus er samarbejde på tværs, så viden og praktisk erfaring kan udnyttes bedst muligt til at skabe bedre løsninger og services for borgerne.

Målet er at flette de tværfaglige indsatser sammen, sikre videndeling og bringe hospitaler, kommuner og de private virksomheder tættere sammen. På den måde fremtidssikrer vi udviklingen af de rigtige produkter og optimale løsninger til gavn for borgerne.

En del af vores arbejde med kommunerne sker igennem SundVÆKST netværket, hvor der sidder velfærdsteknologiske medarbejdere fra alle kommunerne. Læs mere om SundVÆKST netværket.

”Dette samarbejde ligger helt i tråd med Holstebro Kommunes ønske om at være på forkant og være medvirkende til at ideer bliver til virkelighed. Samarbejdet åbner en række nye døre for vores sundhedsteknologiske virksomheder – til bl.a. nye kommunesamarbejder på tværs, direkte projektsamarbejder med hospitalerne og ikke mindst videndeling. Alt sammen noget der vil komme vores borgere til gode i sidste ende”. – siger H.C. Østerby, Borgmester, Holstebro Kommune

Læs mere om hvordan vi arbejder