Hospitalerne

Sammen med hospitalerne i Region Midtjylland skaber vi innovationssamarbejder på tværs af sundhedsvæsenet med fokus på kliniske behov, innovation, innovationskultur og samarbejdet med virksomheder.

Formålet med det intensive innovationsarbejde på hospitalerne imødekommer fremtidens udfordringer og øgede efterspørgsel efter sundhedsydelser. Der skabes innovationssamarbejder, der kan skabe vækst hos virksomhederne via nye produkter, løsninger og services.

Erfaringen viser, at den bedste innovation sker i krydsfeltet, hvor klinikere med behov møder forretningsmæssige kompetencer med forståelse for produktudvikling. Og at de bedste resultater opnås, når den dobbelte bundlinje er opnået og både hospital og virksomheder får et udbytte.

Udgangspunktet for alle innovationssamarbejder med hospitalerne som partner er, at de skal imødekomme et behov hos patienterne eller klinikerne/hospitalet.

Hospitalerne i Region Midtjylland

Vi samarbejder med alle hospitaler i Region Midtjylland, her et eks. på samarbjedet med AUH.

Læs mere om hvordan vi arbejder