Et autentisk Virtual Reality miljø

Vi er nået langt i Circular Co-Creation projektet – VR som læringsredskab – sammen med bl.a. Ege fra AATE VR og SundSim projektet. Circular Co-Creation projektets hovedfokus var at udvikle læringsmetoder med VR-teknologier, der bl.a. kunne styrke kompetenceudvikling ved det sundhedsfaglige personale.

SundSim er blevet udviklet i tæt samarbejde med kommuner og hospitaler og er netop et alternativt læringsredskab til brug i undervisning af sundhedspersonale.

Det er et autentisk Virtual Reality-miljø, der simulerer en borgers private hjem. En ramme hvor sundhedspersonalet med ro og fokus bliver bedt om at vurdere sundhedstilstanden hos en borger med KOL. Desuden arbejder AATE VR også på at udvikle en simulering af et hospitalsmiljø. SundSIM er allerede købt af bl.a. SOSU Østjylland, men sideløbende udvikles og arbejdes der kontinuerligt på løsninger til andre virtuelle læringsrum til andre patientgrupper. Naturligvis med baggrund i dialog med partnerne og brugerne i forhold til at skabe det bedst mulige læringsværktøj.

At virtuel simulationstræning er effektiv, især i undervisning i komplekse og nuancerede situationer, bliver også nu slået fast af DPU (Danmarks Pædagogiske Institut, Aarhus Universitet) der har gennemført et mindre feltstudie i tre kommuner omkring læringsudbyttet i forbindelse med brugen af SundSim som læringsredskab til kompetenceudvikling.

Studiet viser bl.a. at læringsformen er attraktiv, fordi deltagerne deltager aktivt, fordi de bruger kroppen i læringen, og fordi de får en anden mulighed for at koncentrere sig. De skal kun have fokus ét sted – hos borgeren i det virtuelle rum og der er ingen risiko, hvis man laver fejl.

Og på den anden side roser de oplæringsansvarlige VR læringsredskabet for at give mulighed for at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, at lære digitalt og arbejde systematisk.

Læs hele notatet om brugen af VR som læringsredskab her Notat, VR Som Læringsredskab, 26.2.21