Empattics – et EU-støttet projekt

MTIC er via Region Midtjylland med i det EU-støttede projekt Empattics. Det er et projekt, der ved hjælp af prækommeciel indkøb, skal udvikle relevante og brugbare IT-løsninger, der kan understøtter en øget egenmestring hos patienter med KOL, diabetes og hjerteinsufficiens.

Der er 4 regioner i Europa, som deltager; to fra Spanien, en fra Frankrig og endeligt Region Midtjylland fra Danmark. MTICs fokus i projektet er, at de involverede virksomheder får skabt nogle brugbare og kommercielt interessante IT-løsninger til både patienter og medarbejdere i sundhedsvæsenet

Den 9. november inviteres interesserede virksomheder til en åben dialog om de problemstillinger og udfordringer, som patienter og sundhedsfaglige oplever.

Processen er efterfølgende, at der udarbejdes udbudsmateriale, som interesserede virksomheder kan byde på.

Af dem der byder vil:

  • Op til 10 virksomheder få finansiering til i løbet af 4 måneder at udarbejde feasibility studie, teknologibeskrivelse og løsningsdesign
  • Op til 5 virksomheder få finansiering til i løbet af 9 måneder at udarbejde en prototype og cost-benefit analyse
  • Op til 3 virksomheder få finansiering til i løbet af 8 måneder at få testet og valideret prototypen på et hospital, samt at få uddybet en cost-benefit analyse

Du kan læse mere om projektet her: www.empattics.eu

Tilmelding: http://kortlink.dk/google/mqef
Spørgsmål: Gitte Kjeldsen, gk@mtic.dk / 21271295