Dansk bidrage til EU’s idébank i kampen mod corona

MTIC er ret spændte på Enversions ansøgning til det støtteprogram, som EU har lanceret for at finde og fremme intelligente løsninger hurtigt.

Arbejdet med +Prio blev indledt i 2018 som et led i forskningsprojektet CDSS, der får data fra TVÆRSPOR. Formålet er at reducere antallet af akutindlæggelser, fordi de i mange tilfælde er unødvendige og belaster sygehusene.

Håbet er at selskabets algoritmer kan blive udbredt til hele Europa.

Ved at installere algoritmerne med navnene +Prioakut og +Priokritisk får læger og sygeplejersker nemmere ved at træffe hurtige og velfunderede valg med patienternes samtykke.

»Det hele bygger på en tanke og et ønske om, at vi i højere grad skal bruge de data, vi allerede har. For vi er det land i verden med flest sundhedsdata på vores borgere, men de bliver langt fra altid benyttet, når patientforløbene så rent faktisk skal besluttes,« forklarer Sofie Grue Haumann, marketingchef hos Enversion, der står bag algoritmerne.

I et samarbejde med blandt andre Regionshospitalet Horsens og Aarhus Universitet har Enversion så at sige trænet teknologien på hundrede tusindvis af sundhedsprofiler og patientforløb. Det grundarbejde har altså gjort det muligt at udvikle en coronaversion, som flere sygehuse herhjemme efter sigende viser interesse for at installere, så snart alle godkendelser er på plads.

Enversion nu sendt sin løsning til den idébank, som EU-Kommissionen har oprettet i kampen mod corona. Målet er – skriver Kommissionen – at skabe en platform for kunstige intelligenser eller robotværktøjer, der kan udrulles forholdsvis hurtigt over hele kontinentet og være med til enten at forebygge smitten eller at sikre bedre behandlinger.

Finansieringen af de idéer eller løsninger, som et ekspertpanel udvælger blandt de indsendte forslag, sker i første omgang via innovationsfonde i det europæiske samarbejde. Enversion har eksempelvis ansøgt om 500.000 euro om året pr. akutafdeling i en situation, hvor algoritmen formentlig snart får lov til at vise sit værd på danske hospitaler.

»Vi håber, at det kan være vores mulighed for at komme ud over landets grænser. Hvis det kan lade sig gøre i Danmark, hvorfor skulle det så ikke kunne lade sig gøre alle mulige andre steder,« siger Sofie Grue Haumann.

Foreløbig optræder omtrent 10 danske idéer og løsninger i ansøgerfeltet. Heriblandt er stemmeanalyseværktøjet Corti samt forskningsprojekter fra Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet.

Kilde: JP finans 30.04