Danish Healthtech – det nye stærke nationale innovationsnetværk indenfor sundhed er nu søsat

Og hos MTIC glæder vi os til i innovationsnetværket at være lead på arbejdsområderne ”3D print i sundhedssektoren” samt ”Forebyggelse af type 2 diabetes”. Vi skal konkret arbejde på at få koblet forskningsbaseret viden og private virksomheder sammen i perspektivrige samarbejdsprojekter, og sørge for relevant videndeling og matchmaking mellem aktører på området. 

Der er et øget behov i Danmark for at samle de mange gode kræfter, der findes inden for sundhedsinnovation og det er netop det Danish Healthtech gør. Formålet er at give en mere samlet adgang til de kompetencer, der kan hjælpe de private virksomheder med at udvikle teknologiske produkter og løsninger, der målrettet støtter og hjælper det enkelte menneske eller hele patientgrupper – og som giver sundhedsvæsenet muligheder for bedre forebyggelse, diagnosticering, behandling og rehabilitering.

Innovationsnetværket skal arbejde med de sundhedsteknologier, der både kan anvendes hos den enkelte borger, i sundhedsvæsenet og på tværs af borgere og væsen.

Gennem netværket får små og mellemstore virksomheder i hele landet en langt bedre og mere smidig adgang til relevante kommuner, hospitaler og vidensinstitutioner.

Målet er at udvikle løsninger, der skaber bedre sundhed for borgere, vækst for virksomheder og et bæredygtigt samfund. 

Innovationsnetværkets faglige fokusområder er:                         

  • Forebyggelse og prædikativ sundhed
  • Lighed i sundhedsvæsenet – det borgernære sundhedsvæsen
  • Bedre brug af danske sundhedsdata
  • Personaliseret behandling 

Innovationsnetværket bygger på et tæt samarbejde mellem de fire regionale klynger for sundhedsinnovation; Life Science Innovation North Denmark, Welfare Tech, Copenhagen Healthtech Cluster og MedTech Innovation Consortium (MTIC) samt en stærk deltagelse af vidensinstitutioner, der udgør kernen af partnerkredsen: Aahus Universitet, Syddansk Universitet, DTU, Københavns Universitet og Aalborg Universitet. Ligeledes er GTS´erne FORCE Technology og Teknologisk Institut partnere.

Midler: Innovationsnetværket har fået en bevilling på 14 mio. kr. af Uddannelses- og Forskningsministeriet der løber i 2019 og 2020. Denne bevilling skal matches af 14 mio. kr. i egen finansiering fra virksomheder og partnerorganisationer.

Yderligere information kontakt: Margit Kristensen, Senior Project Manager, MTIC  mk@mtic.dkeller Tenna Korsbek Andreasen, CEO, MTIC  tka@mtic.dk