Virtual og Augmented Reality som læringsredskab

Circular Co-Creation projektet – Virtual og Augmented Reality som læringsredskab  – bygger på behovet for at understøtte og forbedre implementeringsprocesserne via nye læringsmetoder.

Projektet gennemføres i et innovationssamarbejde mellem virksomheder, fire midtjyske kommuner, Center for Kompetenceudvikling, Center for e-læring og Center for Telemedicin ved Region Midtjylland samt videnspersoner fra forskningsenheden ved Regionshospitalet Silkeborg.

Projektets hovedfokus er at udvikle læringsmetoder med VR/AR teknologier, der kan styrke empowerment ved borgere, patienter og pårørende samt kompetenceudvikling ved det sundhedsfaglige personale.

Det erhvervsmæssige mål er, at udvikle et koncept eller flere koncepter, som kan indgå i partnervirksomhedernes forretningsmodeller samt udvikle og afprøve udvalgte VR/AR prototyper der giver virksomhederne en mulighed for udvikling af nye produkter og løsninger.

De offentlige aktørers mål er at opnå adgang til VR/AR produkter, som understøtter deres læringsmetoder til implementeringsprocesser.

Projektpartnere i Virtual og Augmented Reality som læringsredskab:

Følgende kommuner deltager p.t.

  • Aarhus
  • Odder
  • Syddjurs

Følgende andre offentlige partnere

  • Center for Telemedicin, Region Midtjylland
  • Center for e-læring, Region Midtjylland
  • Center for kompetence-udvikling, Region Midtjylland
  • Lungemedicinsk afdeling, AUH

Virksomheder

Vidensinstitution

  • Forskningsenheden Regionshospitalet Silkeborg

Kontakt Thomas Holdgård Jensen thj@mtic.dk, hvis du vil vide mere

Læs desuden artikel fra JP om Virtual reality som læring

http://www.mtic.dk/wp-content/uploads/2019/09/2019-08-26_Jyllands-Posten-annoncetillaeg_Åte.pdf

Video fra 2019 – der naturligvis siden sket udvikling i projektet)

Virtual og augmented reality som læringsredskab

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter