TVÆRSPOR

Circular Co-Creation projektet – TVÆRSPOR – anvender de nyeste teknikker inden for machine learning.

I innovationssamarbejdet mellem Horsens klyngen og en række private virksomheder udvikles en prototype på et beslutningsstøttesystem, som kan anvendes både hos praktiserende læger, kommune og hospital.

Det erhvervsmæssige mål er, at der udvikles en prototype på et beslutningsstøtteværktøj, som efterfølgende kan kommercialiseres.

Forebyggelse af genindlæggelser

Målet for de offentlige partnere er at få et fælles værktøj ved hjælp af machine learning, som kan bidrage til at vælge de mest hensigtsmæssige interventioner på baggrund af borgerens/patientens risikoprofil med henblik på at forebygge genindlæggelser.

Horsens klyngen (Hedensted, Odder, Skanderborg og Horsens Kommuner, samt Hospitalsenheden Horsens) stiller data til rådighed og bidrager med forskning og test. Og sammen med data fra blandt andet lægepraksis og DREAM sammensættes disse i en kohorte.

Næste skridt: Data er ved at blive sammensat i en forskningsdatabase i et tæt samarbejde mellem projektpartnerne.

Enversion udvikler en risikoprofil sammen med Horsens klyngens sundhedsfaglige medarbejder, som efterfølgende skal testes i flere omgange for at sikre værdien.

Der er lavet en sikkerhedsmodel for anvendelse af data fra forskningsdatabasen, så både personlovgivningen og sundhedsloven overholdes.

Projektpartnere:

Følgende kommuner deltager p.t.

  • Hedensted kommune
  • Odder kommune
  • Skanderborg kommune
  • Horsens kommune

Vidensinstitutioner der deltager i projektet: Forskningsenheden på Hospitalsenheden Horsens, Aarhus Universitetshospital og VIA University College.

Virksomheder der p.t. deltager: Enversion

Læs endnu mere om projektet på Tværspor.dk

Læs artikel publiceret i BMJ (tidligere British Medical Journal)

 

Kontakt Gitte Kjeldsen gk@mtic.dk, hvis du vil vide mere 

Hvad er tværspor?

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter