Nybrud

MTIC er projektleder på projektet Nybrud, der er et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Aarhus , Region Midtjyllands IT-afdeling og  MTIC.

Nybrud er et innovationsprojekt der bl.a. skal identificere nye faktorer, der kan være med til at forudsige (sen)komplikationer ved type 2 diabetes. Med en viden om disse faktorer kan vi være med til at sikre at borgere med type 2 diabetes får bedre mulighed for at leve det gode liv; med en balance mellem højest mulig livskvalitet, optimal behandling og størst mulig uafhængighed af sundhedsvæsenet.

Som en del af forundersøgelsen til projektet er Steno Diabetes Center Aarhus og Enversion i gang , med i fællesskab og ved hjælp af AI at identificere relevante områder og faktorer ud fra sundhedsdata fra Tværspor. Dette arbejde forventes færdigt i slut forår 2020, hvor det bliver konkluderet om der i data reelt findes nye brugbare faktorer, og i så fald hvilke.

Denne viden om nye faktorer kombineret med allerede kendte faktorer omkring senkomplikationer og følgesygdomme ved diabetes bringer vi derefter i spil i forhold til udviklingen af nye teknologier, der skal hjælpe borgerne til at undgå komplikationer i forbindelse med deres diabetes.

Som basis for teknologiudviklingen kommer vi til at afholde workshops/møder med de forskellige interessenter, både borgere, patienter, forskere, sundhedsprofessionelle og virksomheder. Vi ved, at den bedste innovation sker på tværs og det er vigtigt i denne proces at alle del-elementer i udvikling af den eller de teknologiske løsninger bliver tilgodeset.

Ligesom der skal ske analyse af, hvordan sundhedsdata, PRO-data og senere også data fra borgeres egne devices kan bidrage til at give den bedst mulige løsning og effekt.

Læs desuden PM på projeketet her 

 

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter