Nybrud

MTIC er projektleder på projektet Nybrud, der er et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Aarhus , Region Midtjyllands IT-afdeling og  MTIC.

Nybrud er et innovationsprojekt der bl.a. skal identificere nye faktorer, der kan være med til at forudsige (sen)komplikationer ved type 2 diabetes. Med en viden om disse faktorer kan vi være med til at sikre at borgere med type 2 diabetes får bedre mulighed for at leve det gode liv; med en balance mellem højest mulig livskvalitet, optimal behandling og størst mulig uafhængighed af sundhedsvæsenet.

Som en del af forundersøgelsen til projektet er Steno Diabetes Center Aarhus og Enversion i gang , med i fællesskab og ved hjælp af AI at identificere relevante områder og faktorer ud fra sundhedsdata fra Tværspor. Dette arbejde forventes færdigt i slut forår 2020, hvor det bliver konkluderet om der i data reelt findes nye brugbare faktorer, og i så fald hvilke.

Denne viden om nye faktorer kombineret med allerede kendte faktorer omkring senkomplikationer og følgesygdomme ved diabetes bringer vi derefter i spil i forhold til udviklingen af nye teknologier, der skal hjælpe borgerne til at undgå komplikationer i forbindelse med deres diabetes.

Som basis for teknologiudviklingen kommer vi til at afholde workshops/møder med de forskellige interessenter, både borgere, patienter, forskere, sundhedsprofessionelle og virksomheder. Vi ved, at den bedste innovation sker på tværs og det er vigtigt i denne proces at alle del-elementer i udvikling af den eller de teknologiske løsninger bliver tilgodeset.

Ligesom der skal ske analyse af, hvordan sundhedsdata, PRO-data og senere også data fra borgeres egne devices kan bidrage til at give den bedst mulige løsning og effekt.

 

 

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter