Nybrud

Nybrud er et forsknings- og innovationsprojekt i samarbejde mellem Steno Diabetes Center Aarhus, Region Midtjyllands IT-afdeling og MTIC. Projektet er finansieret af Region Midtjylland med 1,87 mio. kr. via deres sundhedsinnovationspulje og løber frem til udgangen af 2021.

Nybrud har fokus på forebyggelse af følgesygdomme hos mennesker med type 2-diabetes. Dels via forskning, dels via udvikling af nye teknologiske løsninger til både borgere og sundhedspersonale.

Data
Via data fra Tværspor-databasen, har Nybrud fået en unik mulighed for at undersøge, om der kan identificeres nye faktorer – eller interaktioner mellem faktorer – der kan forklare udviklingen af følgesygdomme for type 2-diabetes.

Med den viden er målet at være med til at give mennesker med type 2 diabetes endnu bedre mulighed for at leve gode liv. En hverdag med balance mellem højest mulig livskvalitet, optimal behandling og størst mulig uafhængighed af sundhedsvæsenet.

Første del
Sammen med Enversion arbejder vi i projektet med at bygge nogle AI-modeller (kunst intelligens), der kan analysere og finde nye mønstre i Tværspor-dataene.  Dette arbejde forventes færdigt i løbet af sommeren 2020, og vil give nogle konklusioner om der i data findes nye faktorer (eller interaktioner mellem faktorer), der kan forklare følgesygdomme.

Derudover arbejdes der i Nybrud med at samle pro-data (patientindrapporterede data) fra personer med type 2 diabetes. Deltagerne i forskningsprojektet får mulighed for på jævnlig basis at indsende trivsels- og adfærdsdata. Data, der kan indrapporteres via deres mobiltelefon, og som skal bidrage med yderligere viden, der kan understøtte udviklingen af nye løsninger.

I fremtiden vil borgeres eget engagement i at dele data med sundhedspersonale give nogle nye værktøjer, som i høj grad kan understøtte kommunikation mellem borgere og sundhedspersonale, bedre opfølgning på forløb samt bedre mulighed for at lave forebyggende forløb. I Nybrud ønsker vi at eksperimentere og forske i hvad de digitale pro-data værktøjer kan give af information.

Der er i dag en stor mængde evidensbaseret viden om type 2-diabetes, herunder udviklingen af følgesygdomme. Kombinationen af den eksisterende viden og den viden, der indsamles i projektet, skal være inspirationen for at udvikle nye innovative, skalerbare produkter og løsninger der understøtter forebyggelse af og behandling på type 2-diabetes området.

Samarbejdspartnere
Nybrud håber med projektet at sætte i gang i udviklingen af digitale og skalerbare løsninger, der i sidste ende skal komme borgere med type 2-diabetes samt pårørende til gavn. Det er derfor nødvendigt at få belyst problemstillingerne fra mange sider.

Vi kommer derfor til at afholde workshops og møder, som involvere en række interessenter, herunder borgere, patienter, forskere, sundhedsprofessionelle, offentlige organisationer og virksomheder.

Læs desuden pressemeddelelse om projektet her 

 

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter