Medicin til tiden

Medicinhåndtering i kommunerne, er både omfattende og tidskrævende og håndteres manuelt af sundhedsfagligt personale. Der findes i dag teknologier, som kan løse og håndtere mange af de manuelle processer og teknologien giver en højere sikkerhed, tryghed og øget fleksibilitet for borgeren.  Men med indførelsen af teknologierne, er der opstået et behov i kommunerne for at kunne identificere og tilbyde forskellige borger den løsning, som passer til borgerens individuelle behov.

Circular Co-Creation projektet – Medicin til tiden – har fokus på netop den problemstilling og bygger videre på den viden og det arbejdet der er lavet i regi af Medicinerfagruppen samt erfaringer fra Norge og Holland.

Projektet gennemføres i et innovationssamarbejde mellem private virksomheder, tre kommuner, Fælles Servicecenter samt VIA University College.

Projektets hovedfokus er at udvikle et konkret redskab, der understøtter valget af medicinydelse samt gentænkning af hele leverancekæden, fra apotek til medicinen er taget.

Det erhvervsmæssige formål er, at opnå viden til udvikling af produkter og services der kan afhjælpe kommunernes nuværende og fremtidige behov.

De offentlige aktørers mål er at opnå en reel forandring i levering af medicinydelser til borgere og at opnå gevinstrealisering af brugen af medicindispensere i den daglige drift.

Endvidere er det målet efter circular co-creation projektet, at implementere et større antal forskellige medicindispensere og evaluere effekten.

Projektpartnere i Medicin til tiden

Kommuner der deltager p.t.:

  • Aarhus
  • Syddjurs
  • Struer
  • Fælles Service Center

Virksomheder:

  • Evondos
  • Medicpen
  • DoseSystem
  • Innospence
  • Marselisborg Apotek · Galten Apotek · Tranbjerg Apotek · Beder-Malling Apotek · Harlev Apotek

Vidensinstitutioner:

  • VIA

Kontakt Majbritt Aagaard  ma@mtic.dk, hvis du vil vide mere.

Se video fra workshop om medicinhåndtering 

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter