Interaktive teknologier til kognitiv stimulationsterapi (CST)

Circular Co-Creation projektet – Interaktive teknologier til kognitiv stimulationsterapi (CST) – bygger på et behov for yderligere forebyggende behandlingsformer til hjemmeboende borgere med demens og deres nærmeste pårørende.

Projektet gennemføres i et innovationssamarbejde mellem Syddjurs Kommune, tre virksomheder og VIA University College.

Projektets hovedfokus er at udvikle interaktive teknologier som hjælperedskab til at understøtte et hjemmebaseret CST-program for hjemmeboende borgere med demens i mild til let-moderat sværhedsgrad således, at de og deres pårørende får en markant forbedret livskvalitet og uafhængighed længst muligt i eget hjem.

Det erhvervsmæssige mål er at udvikle et koncept, som efterfølgende kan kommercialiseres af partnervirksomhederne.

Det kommunale mål er, at der opnås højere kvalitet i plejen af mennesker med demens ved en mere lean arbejdsindsats.

Projektpartnere

Følgende kommuner deltager p.t.

  • Syddjurs kommune

Vidensinstitutioner:

  • VIA University College

Virksomheder

Kontakt Thomas Holdgård Jensen, thj@mtic.dk, hvis du vil vide mere eller se her og hør’ hvad parterne fortæller.

* I midten af 0’erne blev der ved University College London udviklet et nyt evidensbaseret behandlingsprogram ved navn Kognitiv Stimulationsterapi (CST).

CTS-programmet er afprøvet i et kontrolleret studie, som dokumenterer, at systematisk stimulation af sanser og kognitive evner kan forbedre demensramtes kognitive funktioner. Effekten af CST har vist sig at være mindst lige så god som medicinsk behandling med kolinesterasehæmmere, der anvendes ved demens i let til moderat grad.

CST har således dokumenteret effekt på kognition og livskvalitet for mennesker med mild til moderat demens, hvor effekten består i at modvirke hukommelsessvækkelse, desorientering, indlæringsvanskeligheder og nedsat sprogevne og deraf risikoen for at blive socialt isoleret.

CST metoden er en anerkendt metode i udlandet og bruges systematisk i 27 lande.

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter