Implementering

I Circular Co-Creation projektet – Implementering – blev der taget fat i problematikken, der opstår hos mange kommuner, når nye velfærdsteknologiske løsninger ikke fuldt ud implementeres. Nemlig at hverken den fulde effekt eller gevinstrealisering opnås, hverken hos kommune eller den private virksomhed.

Målet med projektet var at kombinere virksomhedernes, de kommunale- og vidensinstitutionens implementeringserfaringer, for der igennem at bidrage til skabe mere viden for fremtidig implementering i kommunerne.

Der blev afviklet et caseorienteret implementeringsforløb på tværs af kommuner, virksomheder og vidensinstitution. Et forløb, der fokuserede på de organisatoriske og praktiske udfordringer, som vi ved er en barriere for implementering.

Implementeringsforløbet blev bygget op omkring 2 konkrete cases, hvor vi ved, at kommunerne er udfordret på implementeringsgraden.

Forløbet blev gennemført uafhængigt af eksisterende projektmetoder, businesscases m.m. og handler ikke om at indføre nye modeller, men at bringe kendt viden i spil på en ny måde.

Læs om forløb og resultater her

I forløbet bygger vi ovenpå eksisterende nationale og internationale erfaringer.

Projektpartnere ”Implementering”:
Kommuner der p.t. deltager:

 • Aarhus Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Herning Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Horsens Kommune
 • Norddjurs Kommune
 • Odder Kommune
 • Samsø Kommune
 • Silkeborg Kommune
 • Skanderborg Kommune
 • Struer Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Viborg Kommune

Virksomheder der p.t. deltager:

Vidensinstitutioner der p.t. deltager:

 • VIA

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter