Implementering

I dette Circular Co-Creation projekt – Implementering – tager vi fat i problematikken, der opstår hos mange kommuner, når nye velfærdsteknologiske løsninger ikke fuldt ud implementeres. Nemlig at hverken den fulde effekt eller gevinstrealisering opnås, hverken hos kommune eller den private virksomhed.

Målet med projektet er at kombinere virksomhedernes, de kommunale- og vidensinstitutionens implementeringserfaringer, for der igennem at bidrage til udvikling af koncept for fremtidig implementering i kommunerne.

Dette gøres ved at afvikle et caseorienteret implementeringsforløb på tværs af kommuner, virksomheder og vidensinstitution. Et forløb, der fokuserer på de organisatoriske og praktiske udfordringer, som vi ved er en barriere for implementering.

Implementeringsforløbet er bygget op omkring 2 konkrete cases, hvor vi ved, at kommunerne er udfordret på implementeringsgraden.

Forløbet gennemføres uafhængigt af eksisterende projektmetoder, businesscases m.m. og handler ikke om at indføre nye modeller, men at bringe kendt viden i spil på en ny måde.

“35 kommunale ledere og velfærdsteknologikonsulenter mødtes med 5 virksomheder (Sekoia, Evendos, Hildebrandt & Bradi, LivaHealthcare og Digirehab), Center for Offentlig Innovation (COI) og VIA University College til en opsamlingsdag under overskriften ”Implementering” i medborgerhuset i Silkeborg. Formiddagens program stod på sparring fra Ulrik Christensen på tre kommunale cases: ”Fra småskala afprøvning til storskala implementering”, ”Komme i mål med adfærdsændringer ved indførelse af Cura og FSIII” og ”Hvordan kommer man godt i gang med pilotprojekt: Intelligent Ble”. For alle var det meget lærerigt at de tre cases stillede op og delte deres udfordringer og åbent drøftede løsninger på dem. Om eftermiddagen konceptudviklede kommuner og virksomheder i fællesskab på ”At skabe en ny fælles implementeringspraksis … – velvidende at en sådan ikke findes”. Det blev skabt både nationale koncepter og lokale løsningsforslag. Viden fra både denne dag og fra MTIC’s sidste ”Implementeringsdag” i maj måned indgår i COI´s videre arbejde omkring implementering i det offentlige Danmark”.

I forløbet bygger vi ovenpå eksisterende nationale og internationale erfaringer.

Projektpartnere ”Implementering”:
Kommuner der p.t. deltager:

 • Aarhus Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Herning Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Horsens Kommune
 • Norddjurs Kommune
 • Odder Kommune
 • Samsø Kommune
 • Silkeborg Kommune
 • Skanderborg Kommune
 • Struer Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Viborg Kommune

Virksomheder der p.t. deltager:

Vidensinstitutioner der p.t. deltager:

 • VIA

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter