Fremtidens ambulatorie

I dette Circular Co-Creation projekt – Fremtidens ambulatorie – tager vi fat på det behov for forandring der er lige nu på ambulatorieområdet og nytænker driften og samspillet med patienten.

Der er et stigende økonomisk pres på hele de danske sundhedsvæsen, herunder også på ambulatorieområdet. Ambulatorierne har ganske enkelt for mange patienter i dag og behovet for konkrete klassiske ambulatorieundersøgelser/-samtaler forventes delvist i fremtiden at kunne imødekommes af nye former for støtte til patienterne.

Ideen i projektet er, at kombinere og videreudvikle to eksisterende nyudviklede digitale løsninger, som kan udgøre byggestenene i et individuelt tilpasset digitalt ambulatorieforløb til patienter. Et forløb hvor kommunikation med patienten er i centrum og patientrapporterede data kan inddrages i diagnostik, behandling og rehabilitering.

Det overordnede mål er på sigt at udvikle et produkt, som kan understøtte et digitalt og individualiseret patientforløb  – på tværs af overgangene.

Projektpartnere ”Fremtidens ambulatorie”:


Hospitaler der p.t. deltager: Aarhus Universitetshospital

Virksomheder der deltager: Emento A/S og Journl A/S,

Vidensinstitutioner der p.t. deltager:  Aarhus Universitetshospital

Kommuner: Der arbejdes p.t. med at identificere kommunepartnere

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter