Skal din virksomhed være med til at udvikle og teste værktøjer til egenmestring hos borgere med KOL, diabetes og hjerteinsufficiens?

Empattics

MTIC og Region Midtjylland er med i det EU-støttede projekt Empattics. Projektet skal ved hjælp af prækommerciel indkøb, skal udvikle og teste relevante IT-løsninger, der understøtter øget egenmestring hos patienter med kroniske diagnoser som f.eks. KOL, diabetes og hjerteinsufficiens.

Målet med Empattics er at få skabt en IT-understøttet platform, som skal hjælpe med at løse nogle af de problemer og udfordringer, som patienter og sundhedsfaglige støder på.

IT-værktøjet skal bl.a. kunne:

  • Give værdifuld hjælp til selvhjælp i håndteringen af egen kronisk sygdom
  • Hjælpe patienter med at fremme en sundere livsstil og gode vaner samt ændre mindre gode vaner
  • Facilitere god kommunikation mellem patienter og sundhedspersoner
  • Styrke viden om, hvordan vi fastholder god egenmestring af kronisk sygdom.

MTIC’s fokus er, at de involverede virksomheder får skabt nogle brugbare og kommercielt interessante IT-løsninger til både patienter og medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Det publicerede udbud

Udbuddet under Empattics er nu publiceret : http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255495-2017:TEXT:EN:HTML

Af de virksomheder der byder vil:

  • Op til 10 virksomheder få finansiering til i løbet af 4 måneder at udarbejde feasibility studie, teknologibeskrivelse og løsningsdesign
  • Op til 5 virksomheder få finansiering til i løbet af 9 måneder at udarbejde en prototype og cost-benefit analyse
  • Op til 3 virksomheder få finansiering til i løbet af 8 måneder at få testet og valideret prototypen på et hospital, samt at få uddybet en cost-benefit analyse

Vigtige deadlines:

  • Deadline for spørgsmål er den 4. august 2017
  • Deadline for virksomhedernes svar på udbud er den 5. september 2017
  • Start på første fase er den 1. november 2017

Region Midtjylland er med sammen med 3 andre regioner i Europa (to fra Spanien og en fra Frankrig).

Har du spørgsmål så kontakt Gitte Kjeldsen gk@mtic.dk eller få mere information på på empattics.eu

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter