Digital medicineringsstøtte

Dette cirkular Co-Creation projekt – Digital medicineringsstøtte – skal med et accelereret udviklingsforløb undersøge, hvordan et digitalt støtteværktøj kan hjælpe og assistere plejepersonalet, når de dispenserer og administrerer medicin til borgere.

Målet med digital medicineringsstøtte er at hjælpe personalet i udførelsen af komplekse arbejdsgange med fokus på at nedbringe antallet af utilsigtede hændelse (UTH’er) i forbindelse med administration og dispensering af medicin.

Der vil i projektet blive udviklet en prototype, i samarbejde med det sundhedsfaglige personale på Liselund Plejecenter, der efterfølgende vil blive kvalificeret af såvel personale fra plejecentre og hjemmepleje fra andre kommuner.

Prototypen skal dels kunne understøtte personalet og give information om håndtering af det pågældende lægemiddel. Således, skal systemet både støtte og afhjælpe personalet i komplekse arbejdsgange samt højne patientsikkerheden ved af kommer med specifik og nødvendig viden i konkrete medicinerings situationer

Projektpartnere i Digital medicineringsstøtte:

Følgende kommuner deltager p.t.:

  • Viborg kommune
  • Flere kommuner vil blive inviteret ind

Virksomheder

  • Dansk lægemiddel information (DLI)
  • Trifork

Vidensinstitution

  • AUH

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter