Den interaktive hospitalsstue

Circular Co-Creation projektet – Den interaktive patientstue – er nu stort set afsluttet.

Læs om projektet her samt den afsluttende forskningsrapport her

Projektet blev gennemført i et innovationssamarbejde mellem Hospitalsenheden Vest (HEV), tre virksomheder, arbejdsmedicinsk klinik (HEV),  UCS antropologi og NIDO (HEV, forsknings-enhed)

Projektets hovedfokus var at udvikle, afprøve og optimere den allerede udviklede ”Interaktive Barselsstue” – et totalkoncept, som byggede videre på løsninger og indsigter fra projektet ”Fremtidens Fødestue”.

Det erhvervsmæssige mål var at videreudvikle og optimere 2-3 afprøvede produktkoncepter, som efterfølgende kunne kommercialiseres af partnervirksomhederne.

Det personlige rum

Hospitalsenhedens mål er på sigt at kunne optimere et hospitalsrums indflydelse på forskellige patientgruppers indlæggelsesforløb, ved hjælp af øget involvering, egenkontrol og øgede handlemuligheder til at håndtere indlæggelsessituationen. Rummet skal således være et instrument der faciliterer patientens, pårørendes og personalets behov.

 Projektpartnere i Den interaktive hospitalsstue

Hospital: Hospitalsenheden Vest

Vidensinstitutioner: Arbejdsmedicinsk klinik (HEV)UCS antropologi og NIDO (HEV, forskningsenheden)

Virksomheder: Modos, Zenspace, European House of Beds

Kontakt Majbritt Aagaard ma@mtic.dk, hvis du vil vide mere.

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter