CoronaViden

Denne app, COronaVIDen er en del af forskningsprojektet CoronaLytics, der er støttet af Innovationsfonden. Og som bygger videre på løsninger og viden udviklet i projektet HealthD360, der også er støttet af Innovationsfonden.

I forskningsprojektet vil forskerne bl.a. anvende appen til at indsamle aktivitetsdata og sygdomsforløb, fra danskere, der er corona-smittede, har været det eller har haft mistanke om det. Baseret på en unik analyse af sundhedsdata fra smartphones og såkaldte wearables, kombineret med supplerende spørgsmål i appen, vil projektet udvikle ny viden om borgernes ændrede levemønstre, smittens udvikling samt hvordan det har påvirket familiernes hverdag og livskvalitet.

Analyserne kan f.eks. hjælpe med:

  • At forstå nedlukningens betydning for borgernes aktivitetsmønstre, herunder mulige konsekvenser for generel sundhed

  • at forstå smittespredning i og uden for husstanden

  • at undersøge sammenhænge mellem ændringer i aktivitetsdata og lette symptomer i inkubationsperioden for smitten.

Det er forventningen, at viden fra projektet og appen i fremtiden vil kunne støtte dialogen mellem familier og deres praktiserende læger. Samtidig kan projektet bidrage til fremtidige strategier for at bekæmpe spredning af virus.

Projektpartnere

  • Aarhus Universitet (Institut for Folkesundhed og Institut for Datalogi)

  • Forskningsenheden for Almen Praksis (Aarhus)

  • Alexandra Instituttet

  • Teknologisk Institut

  • MedTech Innovation Consortium

Du kan læse meget mere om baggrund og resultater her.

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter