Bæredygtigt materiale i engangsudstyr

Indenfor sundhedsvæsenet er der en del områder, hvor det er omkostningstungt at klargøre udstyr mellem patienters anvendelse af udstyret – eller hvor bortskaffelsen af udstyret ville være betydeligt nemmere, hvis det var produceret af bionedbrydeligt materiale.

Et af områderne er hospitalernes håndtering af krykkestokke. En del hospitaler oplever store omkostninger og stort tidsforbrug i overleveringsprocessen af krykkestokke fra patient til patient. Der er på den baggrund et ønske og behov for at teste en løsning, der pris- og miljømæssigt er forsvarlig at bortskaffe efter én enkelt patients anvendelse.

Udvikling, afprøvning og optimering 

Projektets hovedfokus er derfor at udvikle, afprøve og optimere en krykkestok i bæredygtigt materiale der opfylder brugerbehov, holdbarhed etc. til de brugsmønstre, fysioterapien på Hospitalsenheden i Horsens anbefaler patienter.

Det erhvervsmæssige mål er at udvikle et afprøvet produktkoncept, som bagefter kan kommercialiseres af den ene af partnervirksomhederne og samtidig give materialeviden og kommercielle kompetencer i begge virksomheder.

Projektpartnere i “Bæredygtigt materiale i engangsudstyr”

Virksomheder: Danish Care Tech, Natural Diagnostic og en sprøjte-støbnings virksomhed.

Vidensinsititutioner: Hospitalsenheden Horsens, Aarhus Erhvervsakademi og DTI

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter