2. Generation Velfærdsteknologi

Circular Co-Creation projektet – 2. generationsudvikling af velfærdsteknologi – er nu afsluttet.

Hør hvad nogle af deltagerne i spor 1 fik ud at deltage i projektet.

Projektets fokus:

I projektet blev der arbejdet med en brugerdrevet udviklingsmodel, der kan afdække evt. skjulte samspil og barrierer og omsætte dem til konkrete indsigter og konkret viden, der kan forbedre eksisterende teknologier (samt inspirere til helt nye).

Projektet blev gennemført i et innovationssamarbejde mellem virksomheder, kommuner og videnspersoner fra Aarhus Universitet og VIA University College.

Det erhvervsmæssige mål var at udvikle designguidelines, som kan indgå i de private virksomheders udviklingsplaner, og som på sigt skal føre til udvikling af bedre 2. generationsprodukter.

Det kommunale mål var, at der skal opnås kendskab og adgang til bedre produkter, som er nemmere at implementere og drifte, hvilket betyder en højere målbar gevinstrealisering.

2. generationsprojektet indeholdte fire spor, hvor der i to af dem blev arbejdet med behovsafklaring og i to af dem blev der taget udgangspunkt i to konkrete produkter.

De fire spor:

1. Raizer fra liftup:
Raizer eksisterede i første version af produktet og der var gode erfaringer med brug i kommunerne. Men produktet var ikke på alle punkter 100% optimalt, og det var tid for udvikling af 2. generation.

2. Guldmann loftlift:
Produktet var veletableret og implementeret i mange kommuner. Fokus var på om videreudvikling af produktet kan understøtte en højere gevinstrealisering.

3. Medicinhåndtering:
De produkter der allerede nu findes er kun en del af løsningen på den bredere udfordring omkring håndtering af medicin.  Det handler i lige så høj grad om arbejdsmetoder, segmentering af borgere, kultur og andre forhold der spiller ind. Projektet skulle udforske dette.

4. Intelligent velfærdsteknologi:
Fokus på nye muligheder indenfor intelligent velfærdsteknologi der kan understøtte den kommunale omsorgsopgave, herunder det strategiske perspektiv (til hvad) og i forhold til brugernes accept af teknologien (hvordan). Dette emne er bl.a ønsket af SundVÆKST Netværket. Dette spor er endnu ikke helt afsluttet.

 

Projektpartnere:

Følgende kommuner deltog:

  • Aarhus kommune
  • Favrskov kommune
  • Herning kommune
  • Horsens kommune
  • Norddjurs kommune
  • Odder kommune
  • Randers kommune
  • Silkeborg kommune
  • Skanderborg kommune
  • Syddjurs kommune

Vidensinstitutioner der deltog: Aarhus Universitet (Sundhedsingeniørerne) og VIA University College (Center for Velfærdsteknologi).

Virksomheder der deltog:  LiftupGuldmannDoseSystems, Sarita & Medicomb

Kompetenceleverandørdesignpsykologi

Kontakt Majbritt Aagaard ma@mtic.dk, hvis du vil vide mere.

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter