INNO-X Healthcare

INNO-X Healthcare
– Innovation og kompetenceudvikling

INNO-X Healthcare arbejder for at sikre evidensbaseret innovation og udvikling af behovsdrevne løsninger indenfor sundhedssektoren.

Uddannelse af sundhedsentreprenører
Udvikling og uddannelse af mennesker er fundamentet for INNO-X Healthcare. Målet er flere mennesker i sundhedssektoren med et innovativt og åbent mind-set, som skaber løsninger, som patienter og samfund har brug for.

Efteruddannelse med inspiration fra Stanford University
INNO-X Healthcare driver efteruddannelsen BioMedical Design, inspireret af et lignende forløb på Stanford University. På forløbet lærer deltagerne om behovsdreven innovation, med afsæt i behov de selv identificerer, på en klinisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Udover BioMedical Design, afholder INNO-X Healthcare også en række andre kurser for offentligt ansatte samt rekvirerede kurser til private virksomheder og offentlige organisationer, med fokus på at udvikle deltagernes kompetencer inden for behovsdreven innovation.

Tværfagligt samarbejde
INNO-X Healthcare blev skabt og finansieret i samarbejde mellem Vækstforum i Region Midtjylland, MTIC, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet og private virksomheder.

INNO-X Healthcare er forankret under Institut for Klinisk Medicin, Health – Aarhus Universitet.

Kontakt: Info@innox.dk *  Tlf: 4041 2536

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter