Fælles Servicecenter for Telesundhed

Fælles Servicecenter startede som et tværsektorielt OPI-projekt, der involverer alle 19 kommuner og regionens fem klyngehospitaler. Både kommuner og region bidrager økonomisk til projektet, som er en fælles strategisk satsning, der skal gøre det nemmere at levere brugervenligt telesundhed for borgerne i regionen.

Fælles Servicecenter er en støttefunktion til telesundhed, så de sundhedsfaglige kan fokusere på kerneydelsen, og ikke behøver at tage sig af teknologi, support, logistik mm., så borgere kan få hjælp på den letteste måde.

Samtlige 19 kommuner i den midtjyske landsdel har valgt at støtte op om idriftsættelsen af Fælles Servicecenter pr. maj 2018.

Vision for Fælles Servicecenter

“Fælles Servicecenter – fundamentet til enkel og tryg telesundhed for borgere og sundhedsfaglige”.

Det betyder, at det skal være:

  • Enkelt og let for de sundhedsfaglige at anvende telesundhed, så de kan fokusere på kerneopgaven
  • Enkelt, let og trygt for borgerne at anvende telesundhed
  • Effektivt for sundhedsvæsenet at anvende telesundhed – også i stor skala
  • Let at understøtte tværsektorielt samarbejde via telesundhed og dermed give bedre sammenhæng for borgeren.

Partnere bag Fælles Servicecenter

  • MTIC
  • Falck
  • Next Step Citizen
  • Systematic

Læs meget mere på http://faellesservicecenter.dk/

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter