Fælles Servicecenter

Fælles Servicecenter for Telesundhed

Fælles Servicecenter er et tværsektorielt OPI-projekt, der involverer alle 19 kommuner og regionens fem klyngehospitaler.

Både kommuner og region bidrager økonomisk til projektet, som er en fælles strategisk satsning, der skal gøre det nemmere at levere brugervenligt telesundhed for borgerne i regionen.

Projektet er godkendt af Region Midtjylland og KD-net, og styregruppen består af repræsentanter fra kommunerne Holstebro, Silkeborg, Aarhus og Horsens, Region Midtjylland og MTIC.

MTIC varetager projektledelsen. De private partnere er Falck, Next Step Citizen og Systematic.

Læs meget mere på http://faellesservicecenter.dk/

Læs mere om vores andre samarbejdsprojekter