CDSS præsenteret på Center for Telemedicins konference

MTIC og Regionshospitalet Horsens var repræsenteret ved Center for Telemedicins konference med projektet CDSS – Clinical Decision Support System.

Hospitalet og MTIC holdte sammen et oplæg om perspektiverne for anvendelse af kunstig intelligens i Sundhedssektoren. Overlæge Jeppe Lange fortalte om perspektiverne i at supplere sin undersøgelse af patienternes hofter med flere sundhedsdata, som kan give ham et langt større indblik i patienten. Dermed kan opfølgning på operationen blive mere individualiseret efter patientens behov.

CDSS’ projektmedarbejdere havde desuden to workshops, hvor 80 konferencedeltagere med blandede faglige kompetencer bidrog med deres syn på kunstig intelligens i en sundhedsfaglig kontekst. Blandt andet var mange bekymrede for etik og jura, men mange så også store muligheder, fx til forebyggende behandling og tilbud om monitorering af borgernes sundhedstilstand. Generelt var der meget stor interesse for emnet.

Vil du vide mere, så kontakt… 

Gitte Kjeldsen
Tlf.: 21 27 12 95
gk@mtic.dk

Matilde Grøndahl Petersen
Tlf.: 29 64 68 85
madpte@rm.dk

Marianne Johansson Jørgensen
Tlf.: 29 63 40 34
Mail: maijor@rm.dk

Fakta om projektet:

  • Clinical Decision Support System – et klinisk beslutningsstøttesystem til forudsigelse af akutte indlæggelser (CDSS).
  • Projektpartnere; Innovationsfonden, Regionshospitalet Horsens, Horsens Kommune, Enversion A/S, Aarhus Universitet og MTIC.
  • Samlet budget 17,3 mio. – støttet med 11,3 mio. kr. af Innovationsfonden.