Besøg Danish Healthtechs nye hjemmeside…

… og læs meget mere om netværket, der er et tæt samarbejde mellem de fire regionale klynger for sundhedsteknologi – LifeScience Innovation (LSI), Medtech Innovation Consortium, Welfare Tech og Copenhagen Healthtech Cluster. 

Netværket samler kompetencerne til at udvikle teknologi, der støtter og hjælper det enkelte menneske eller patientgruppe, og giver bedre forebyggelse, diagnosticering, behandling og rehabilitering. Udviklingen af sundhedsteknologi har tidligt i udviklingsfasen behov for samarbejde med brugere og sundhedsprofessionelle, og et stigende behov for at komme hurtigt til markedet med veldokumenterede løsninger. Endelig spiller data og digitalisering er stadig større rolle. Dette netværk accelererer videndeling mellem virksomheder og vidensinstitutioner og samarbejdet med sundhedsprofessionelle.

Læs mere her på https://danishhealthtech.dk/