WORKSHOP om Virtual Reality og Augmented Reality som læringsredskab

Tirsdag d. 30. Januar kl. 09:00 - Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg

Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået aftale om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af 2019.

Visionen for denne udbredelse er, at borgere med KOL skal inddrages aktivt i eget behandlingsforløb og mestre egen sundhed, så der opnås øget tryghed og fleksibilitet, samtidig med at kvaliteten og sammenhængen i behandlingen samt indlæggelser og ambulante kontroller forbedres.

Og hvordan sikrer man så, at både borgerne med KOL, deres pårørende og sundhedspersonalet har kompetencerne til aktivt at indgå i et behandlingsforløb, hvor der indgår telemedicinske løsninger.

Det kigger man på fra flere vinkler. Hos MTIC vil vi rigtig gerne undersøge om man kan anvende Virtuel Reality og  Augmented Reality (VR/AR) i kompetenceudviklingen af aktørerne omkring borgeren.

Hvem er det interessant for:
Vi vil gerne have dig med på workshoppen, hvis du f.ek.s er velfærdsteknolog, medicotekniker, sundhedsfaglig medarbejder (ALLE profiler) fra enten hospital og kommune. Alle personer som ved noget om det sundhedsfaglige omkring KOL, organisering på sygdomsområdet, apparatur, teknologi og it, men ikke nødvendigvis omkring VR/AR.

Vi skal på dagen opleve og afprøve forskellige typer af VR og AR teknologier/løsninger og høre oplæg om hvad fremtiden (måske) byder på indenfor VR/AR. Herefter skal vi idégenerere sammen med de virksomheder der beskæftiger sig med VR/AR, på hvad der kunne lægges ind i en VR/AR e-læringsplatform.

Praktisk:

  • Dato: 30. januaer
  • Tidspunkt: kl. 9.00 – 16.00
  • Sted:   Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg

 Tilmeldingsfrist: Fredag den 5. januar til ah@mtic.dk. Da der er begrænsede pladser, gælder ”FØRST TIL MØLLE”.

Spørgsmål til dagen rettes til Anja Hald på ah@mtic.dk eller 40248284

ALLE PLADSER OPTAGET !!