CDSS inviterer til dialogmøde om etiske dilemmaer ved deling af sundhedsdata

24. august, 2021 13:00 - 16.00 - Nærmere herom senere.

Arrangementet planlægges til at blive afholdt med fysisk tilstedeværelse i Aarhus, nærmere information om sted følger.

Borgernes sundhedsdata rummer store potentialer til at kunne styrke behandlingen til patienter samt forudsige og forebygge indlæggelser. Det kræver, at sundhedsdata deles mellem sektorer, forskere og virksomheder. Fordi de forskellige parter ikke nødvendigvis har samme opfattelser af, hvad formålet er med at dele sundhedsdata, samt hvordan det bør foregå, kan dette blive dilemmafyldt.

CDSS – Clinical Decision Support System – er et projekt, der har udviklet et klinisk beslutningsstøttesystem, der forudsiger akutte indlæggelser. CDSS-projektet ønsker at blive klogere på etiske dilemmaer, der kan opstå ved deling af sundhedsdata. Synes du også, det er et interessant og vigtigt emne, kan du deltage på et dialogmøde om dilemmaer ved deling af sundhedsdata. Formålet med dialogmødet er at bidrage til en bred og nuanceret forståelse af dilemmaerne, for at styrke arbejdet med etik og sundhedsdata fremadrettet. Arrangementet faciliteres af chefkonsulent Uffe Lund fra Etikos og afholdes i samarbejde med partnerne bag CDSS-projektet

Dialogmødet om dilemmaer ved deling af sundhedsdata giver dig:

  • En styrket forståelse af delingen af sundhedsdata som dilemmafyldt.
  • Et konkret redskab til at drøfte etiske dilemmaer forbundet med sundhedsdata.
  • Et konkret indblik i aktuelle dilemmaer hos de andre deltagere.

Program:

  • Velkomst v. Marianne Johansson Jørgensen, Forskningsleder, Regionshospitalet Horsens og TVÆRSPOR
  • Præsentation af deling af sundhedsdata som dilemmafyldt og et redskab til drøftelser af etiske dilemmaer.
  • Gruppedrøftelser af konkrete eksempler på etiske dilemmaer ved deling af sundhedsdata.
  • Fælles opsamling og debat om håndteringen af dilemmaerne.

 TILMELDING HER

Venlig hilsen
Partnerne bag CDSS

CDSS Inviterer Til Etik Workshop