SundVÆKST Netværksmøde

Onsdag d. 7. November kl. 12:00 til kl. 15:00 - Marienlund Sanatorievej 40 8600 Silkeborg

 

Kære deltager i SundVÆKST netværket

Denne gang skal vi arbejde med det sidste tema for 2018, nemlig ”Empowerment”. Empowerment kan ses fra en (velfærds)teknologisk vinkel, men også fra en mere ergoterapeutisk mestringsvinkel. Vi vil på dagen komme rundt om emnet på forskellig vis, dels gennem et oplæg fra VIA, dels ved at anlægge forskellige perspektiver på emnet og arbejde med at identificere behov og løsninger.

Som altid håber vi, at du inviterer en kollega med til mødet, som i det daglige arbejder med dagens tema.

Før mødet bedes hver kommune forberede nedenstående:

  • Lav en kort beskrivelse af en case (max 10 linier), en konkret situation eller måde at løse en opgave, hvor I mener empowerment gør eller kan gøre en forskel.
  • Byd ind med emner til næste års møder.
    (Begge dele sendes til Frederik på fmt@mtic.dk senest 1. november 2018)
  • Medbring emner til Basaren, godt humør og engagement!

Af hensyn til forplejning og planlægning skal tilmelding (incl. gæster) ske senest den 1. november 2018.

Program i overskrifter:

12.00-12.15: Frokost & velkomst v/MTIC

12.15-12.25: Drøftelse af begrebet Empowerment

12.25-12.55: Præsentation og spørgsmål

Kort pause

13.00-14.15: Introduktion til- og afholdelse af workshop. Behov og mulige løsninger med udgangspunkt i de jeres forberedte cases.

14.15-14.45: Drøftelse af næste års program, evaluering af mødeformen m.m.

14.45-14.55: Basaren (aflyses hvis der ikke er emner)

14.55-15.00: Afslutning og kort evaluering af dagen

FORPLEJNING:

Der vil være en sandwich, når I kommer og kaffe lidt senere.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Frederik Mølgaard Thayssen/ fmt@mtic.dk

Vel mødt

Med venlig hilsen

MTIC