Q & A’s i forbindelse med konsolideringen

Torsdag d. 31. December

Opdateres løbende …

Ansøgningsprocessen:

Hvilke partnere er med i den endelige ansøgningen: Ud over vores fire organisationer er der en lang række andre nationale og regionale partnere med, både indenfor erhverv, viden og sundhed. Det endelige partnerskab er dog ikke fastlagt endnu.

Hvornår skal ansøgningen afleveres:
Den 27. maj 2020.

Hvornår kommer der svar på ansøgningen:
Formentlig i september (dato ikke kendt).

Hvor mange midler søges der om hos Erhvervsfremmebestyrelsen:
20 mio. fra DEB (0221-2022) + 40 mio. kr. fra UFM (2021-2024)

Organisering:

Hvem sidder i styregruppen for konsolideringen (godkender):
De tre klyngers bestyrelsesformænd: Jørgen Bardenfleth (MTIC), Jens Ole Pedersen (Welfare Tech), Páll Jóhannesson (LSI) samt Henning Langberg (CHC), sidder som repræsentanter for vores fire organisationer. Derudover: Dansk Industri, FORCE Technology, Medicoindustrien, Aalborg kommune, Dansk Erhverv, Region Syddanmark, Syddansk Universitet, DTU, AAU, AU, KU og DanishCare.

Hvem sidder i arbejdsgruppen (skriver):
Region Midtjylland, AU, Welfare Tech, MTIC, DanishCare, CHC, LSI, AAU, Medicoindustrien,  Dansk Erhverv, Danske Biotek, DI, TI, DTU og LIF.

Hvem sidder i kommunikationsgruppen:
De respektive kommunikationsmedarbejdere fra vores fire organisationer.

Skal der stadigvæk være regionale ”hubs”:

Ja, i henholdsvis Aalborg, Aarhus, Odense og København

Hvem bliver direktør:
Det ved vi ikke endnu. En sådan stilling vil formentlig først blive slået op i sensommeren.

Medarbejdersamtaler:
Dette tages løbende med jeres egen direktør indtil vi er længere i processen.

Diverse

Hvad er Klynge for Bedre Sundhed (KBS):
Det er et projekt (med vores fire organisationer som partnere), hvor der er bevilliget midler til at forestå forskellige aktiviteter, der skal hjælpe og fremme konsolideringen. Dels eksternt i forhold til vores samlede stakeholderlandskab (fælles arrangementer, fælles website, fælles kommunikation etc.) og dels internt i forhold til f.eks. nyhedsbrev og medarbejder-/teamdage.

Selve ansøgningen laves sideløbende med dette projekt.

Kommer der nyt fælles logo:
Ja, det arbejdes der på i kommunikationsgruppen.

Kommer der nyt navn til den nationale klynge:
Ja, dette skal formentlig bestemmes sammen med aflevering af ansøgningen.

Resultater af forundersøgelsen – download her.

National Sundhedsklynge 10 Fokusområder