Præsentation af Demenskammeraten

Fredag d. 21. Februar kl. 00:51

Kom til afslutning på vores Circular Co-Creation projekt ”Demenskammeraten” – som er et digitalt understøttet system til brug i plejen og omsorgen af mennesker med demens.

Det bliver en eftermiddag, der især har stor relevans for alle medarbejdere (både plejepersonale, velfærdsteknologikonsulenter og ledelse), der i kommunerne beskæftiger sig demens.

Der vil bl.a. være en præsentation af det udviklede produkt, en uddybelse af behovet, som det udspringer af, erfaringerne med brugen af produktet samt hvilke muligheder og udfordringer, der ligger i sådan et innovationssamarbejdet – for alle partnere.

Det endelige program er ikke udarbejdet, men det vil løbe fra kl. 14.00 – 17.00.