MTIC Masterclass – “Ny viden giver nye muligheder for udvikling af smartere teknologiske løsninger indenfor diabetesområdet”.

Fredag d. 21. Juni kl. 13:00 til kl. 15:30 - MTIC, Tueager 1, 8200 Aarhus N

Det har vi inviteret Troels Krarup Hansen, Speciallæge, klinisk professor i diabetes og diabeteskomplikationer og direktør for Steno Diabetes Center Aarhus, til at komme og fortælle noget mere om til vores næste MTIC Masterclass.

Han fortæller kort lidt om de fokusområder som Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) har i forhold til at de øvrige centre i landet. Derudover giver han os et indblik i, hvilke trends der tegner sig i udviklingen af behandling og især forebyggelse af type 2 diabetes og følgesygdomme heraf. Der er sket rigtig meget på området de senere år og den nye viden kalder på nye løsninger og teknologier, som med baggrund i de nu kendte behov skal udvikles i tæt samarbejde mellem forskning og det private erhvervsliv.

I den sammenhæng har Troels inviteret Jesper Fleischer fra Medicus Engineering med. Jesper har opfundet og været ansvarlig for udvikling/certificeringen af Vagus-apparatet, som kan bruges til at måle nervefunktionen hos patienter med diabetes. Jesper er desuden tilknyttet SDCA som teknologiekspert og har stor erfaring i samarbejdet mellem forskning og det private erhvervsliv. Jesper vil komme ind på, hvordan kombinationen af forskningsbaseret viden og brugerinvolvering i teknologisk udvikling skaber grundlaget for det bedste produkt. Jesper vil også fortælle om, hvilke barrierer der ind imellem besværliggør realiseringen af både udviklingen og brugen af teknologier, der fungerer og skaber værdi.

Kl. 13.00 – 13.05:   Velkomst v/Margit Kristensen

Kl. 13.05 – 13.45:    Ny viden v/Troels Krarup Hansen

Kl. 13.45 – 14.15:     Networking

Kl. 14.15 – 15.00:    Udvikling og barrierer v/Jesper Fleischer

Kl. 15.00 – 15.30:   Spørgsmål, afslutning og networking