MTIC Masterclass – Etik og teknologi i plejen af sårbare borgere

Onsdag d. 5. December kl. 14:00 til kl. 17:00 - MTIC, Tueager 1, 8200 Aarhus N

Med vores næste MTIC Masterclass sætter vi fokus på de etiske dilemmaer, som man står med, når teknologien bliver en del af den daglige pleje af sårbare borgere. For hvilke diskussioner og spørgsmål er det vi støder ind i, når vi f.eks. taler om overvågning, sporing og monitorering af borgere? Udviklingen betyder at plejepersonalet dagligt står overfor etiske overvejelser i forbindelse med brugen af disse teknologier, f.eks. i hjem hos borgere med en demenssygdom.

Vi tager udgangspunkt i MTIC’s Circular Co-Creation projekt “2. generationsudvikling af velfærdsteknologi”, hvor vi har søgt at afdække, hvad der hhv. fremmer og hindrer god brug af GPS til borgere med en demenssygdom.

Til at tage os igennem eftermiddagen har vi inviteret Jacob Birkler. Jacob er filosof med speciale i etik, er tidligere formand for Det Etiske Råd (2010-2016) og har arbejdet med etik og anvendt filosofi i sundheds-faglig praksis i mange år. Vi skal se på, hvordan man bruger teknologierne bedst? Hvordan man kan arbejde med dem? Hvilke gode veje, du som personale kan gå? Og hvad du som virksomhed skal tænke ind i udviklingen af produkter og løsninger til netop dette felt.

Program

14.00 – 14.15   Velkomst v/Maibritt Aagaard
14.15 – 14.35    En kommunes tilgang til introduktion af GPS v/Silkeborg kommune
14.35 – 15.15    Etiske dilemmaer v/Jacob Birkler
15.15 – 15.30    Pause
15.30 – 16.30   Gode veje man kan gå v/Jacob Birkler
16.30 – 17.00   Netværk