Medicinerfa møde

Onsdag d. 20. Februar kl. 12:30 til kl. 15:30 - MTIC, Tueager 1, 8200 Aarhus N

Vi vil gerne invitere dig til vores næste medicinerfamøde, hvor fokus ligger på medicindispensere.

Vi får besøg af Ladan Rezei. velfærdsteknologisk konsulent i Næstved Kommune. Hun har været projektleder på projektet ’Evaluering af teknologier til medicinadministration’.

Ladan vil fortælle om resultaterne og de udfordringer, der er med implementering og fastholdelse i brugen af medicindispensere i den daglige drift.

Herefter får du en kort introduktion til Circular Co-Creation projektet ’ Medicin til tiden’, der fokuserer på kommunernes fremadrettede mulighed for at have flere løsninger for og teknologier til medicinhåndtering på hylden.

Vi har brug for din input til udvikling af en meget tidlig prototype på et værktøj, der kan bruges i vurderingen af, hvilken teknologi der er den rigtige løsning til borgeren og som samtidig er økonomisk fordelagtig for kommunen.

Vi håber, at vi vil invitere en kollega med til mødet, som i det daglige arbejder med medicinadministration eller medicindosering og gerne en kollega som arbejder med vurdering af borgernes egne ressourcer og behov relateret til medicin.

Af hensyn til planlægning skal tilmelding (incl. gæster) ske senest den 12. februar 2019.

 

Program
12.30   Velkommen & introduktion
12.40   Evaluering af teknologier til medicinadministration v/Ladan Rezei, Næstved Kommune
(Se rapporten her: https://digst.dk/media/18742/evaluering-af-teknologier-til-medicinadministration-2018.pdf)
13.40  Pause
13.50  Medicin til tiden – kort præsentation af MTIC’s Circular Co-creation projekt.
(Kommunale deltagere: Aarhus, (Skanderborg), Syddjurs & Struer. Virksomheder: DoseSystems, MedicCare, Innospence, Evondos &               Marselisborg Apotek/ Galten apotek).

14.05   Workshop – Kvalificering og feedback til vurderings-værktøj af borger og teknologi

Vi vil gerne have Jeres input, til at få kvalificeret:

  • Stiller vi de rigtige spørgsmål, ift. at vurdere om en borger kan bruge og få gavn af en medicindispenser.
  • Hvad er eksklusionskriterierne? Hvad afgør om en borger kan eller ikke kan anvende en medicindispenser?
  • Når værktøjet kommer med en handlingsanvisning og forslag til en eller flere mulige løsninger, hvilke oplysninger/vejledning er så nødvendig for at kunne vælge en løsning?
  • Økonomi?
  • Yderligere viden om teknologien?

15.10              Opsamling og næste møde