Medicin til tiden

Onsdag d. 18. September kl. 09:00 til kl. 16:00 - VIA University College, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg - Sal 1 ved kantinen

Vi har brug for din hjælp og feedback!

Hvordan sikrer vi sammenhængende arbejdsgange, når vi indfører teknologi til medicinadministration?

I Circular Co-Creation projektet “Medicin til tiden” afholder vi d. 18. september en simulationsdag. En dag, hvor vi har brug for din hjælp til at afprøve det samlede work flow, der ligger i arbejdsopgaven fra – en borger får behov for hjælp til sin håndtering af medicin til ydelsen afsluttes igen.

På dagen vil du blive introduceret til fire forskellige teknologier. Tilsammen giver løsningerne mulighed for at møde forskellige borgeres behov omkring håndtering af medicin og dermed et samlet differentieret tilbud fra kommunen.

Medicin til tiden ser bl.a. på udviklingen af konkrete værktøjer, som understøtter den sundhedsfagliges valg af den bedst mulige ydelse/teknologi til og for borgeren.

På dagen anvender vi det understøttende værktøj og afprøver hvem og hvordan vi løser opgaverne, hele vejen fra apotek til indtagelsen af medicinen er sket. I forhold til brug af teknologi vil vi se på bestilling, opsætning, oplæring af borgeren, de forskellige udfordringer i den daglige drift samt forløbet, når ydelsen stoppes igen.

Simulationsdagen er især interessant for dig, hvis du er plejepersonale, velfærdsteknologi-konsulent eller en del af ledelsen samt hvis du ude i din kommune beskæftiger dig med medicinadministration eller medicindispensering.

Dato: Onsdag d. 18. Sep. kl. 09:00 til kl. 16:00
Sted: VIA University College, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg – Sal 1 ved kantinen
Tilmelding: http://www.mtic.dk

Program

09.00-09.30: Drop in med morgenkaffe

09.30-10.00: Introduktion til dagen og præsentation af deltagerne

10.00-12.00: Cases

12.30-13.00: Frokost

13.00-15.15: Cases fortsat

15.15-16.00: Afrunding og evaluering

Du kan læse mere om projektet på vores hjemmeside: http://www.mtic.dk/circular-co-creation/innovationssamarbejder/medicin-til-tiden/

Arrangementet arrangeres i samarbejde med Fælles Servicecenter.