Innovation i fødemiljøer

Mandag d. 5. Maj kl. 09:30

Vi vil rigtigt gerne invitere dig til en spændende temadag, hvor fokus er sat på innovation i fødemiljøer. Vi har samlet en række eksperter, der med hver deres vinkel arbejder med innovations- og udviklingsprojekter inden for indretning af fødestuer og miljøer.

Program:

9.30 – 10.00    Ankomst, registrering og kaffe

10.00 – 10.10   Velkomst v/Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital (AUH)

10.10 – 11.00   Evidence Based Healthcare Design (EBD) related to births and neonatal critical care v/Roger Ulrich, Ph.D. Guest professor, Center for Healthcare Architecture, Chalmers University of Technology

Dr. Roger Ulrich er professor i Environmental Psychology og anerkendt internationalt som grundlægger af ”Evidence Based Design” videnskaben – dvs. viden om, hvordan indretning og omgivelser kan understøtte f.eks. arbejdsmiljø, sikkerhed, behandling og klinisk outcome for patienter.  Roger vil introducere os til den evidens, der er for det fysiske miljøs indflydelse på f.eks. angst og stress, egenmestringsevne og patienttilfredshed, specielt med fokus på fødselsfoløbet.  Endvidere berøres viden og erfaringer med EBD-indsatser på neonatal området.

NB. Dette indlæg er på engelsk.

11.00 – 11.15   Spørgsmål til Roger Ulrich

11.15 – 11.40   Innovation på en fødestue v/Forskningsleder og jordemoder Rikke D. Maimburg, AUH

Rikke fortæller om en række innovationstiltag, man har gennemført på en fødestue på AUH, herunder en brugerinvolverende udviklingsproces, som har ført til et nyskabende fødekar, der nu er implementeret i klinisk praksis.

11.40 – 12.05   Lyssætning på fødestuer og andre behandlingsrum v/Claus Puggaard, Chromaviso

Hør om de nyeste forskningsresultater omkring lysets fysiologiske virkning og erfaringer med at anvende ergonomisk lys og døgnrytmelys som et aktivt element i rumindretning i hospitalsregi.

12.05 – 12.30   Positiv distraktion af patienter v/kunstmaler Charlotte Prang, Playscapes

Kan man reducere oplevelsen af stress, smerte og angst i vente- og behandlingssituationer ved ”Positiv Distraktion”?  Med produktet Chromalex kombineres naturoplevelser med et kunstneriske skabelsesforløb, og forundersøgelser tyder på at der kan opnås positive resultater ved forskellige patientgrupper i behandlings- og plejesektoren.

12.30 – 13.15   Frokost og kaffe

13.15 – 13.45   Hvad skaber et godt fødemiljø? v/vicechef jordemoder Britt Ahksas, Hospitalsenhed Vest

Fødeafdelingen i Herning er midt i et struktureret innovationsprojekt, som skal give inspiration til indretning af de nye fødestuer på DNV-Gjødstrup.  Hør om processen, erfaringer og nogle af de ideer, der arbejdes med.

13.45 – 14.10   Patient empowerment v/Anders Nejsum og Martin Vesterby, Visikon

Visikon står bag ”Mit forløb” som anvender tegnefilm, apps og nye medier til målrettet, evidensbaseret information som øger patienternes egenmestringsevne.  Hør om erfaringerne med produktet i brug på bl.a. Hospitalsenhed Midt, Silkeborg.

14.10 – 14.35   Lyd og lydforhold som designelement i sundhedsvæsenet v/Julie L. Morin, SoundFocus

SoundFocus arbejder med anvendelse af retningsbestemt og evidensbaseret lyd i sundhedssektoren, og vil fortælle om deres erfaringer fra en række projekter og testinstallationer.

14.35 – 15.05  Erfaringer med Sansefødestuen v/Katrine Hornum-Stenz, chefjordemoder, Nordsjællands Hospital, Hillerød

På de nyindrettede sansefødestuer skal berolignende musik, lyde af bølgeskvulp og beroligende lys fra en storskærm på væggen stimulere sanserne, give tryghed og gøre at den fødende slapper bedre af.  Hør om erfaringerne med løsningen i brug.

15.05 – 15.15   Tak for i dag

Tid:                    Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 9.30 – 15.15

Sted:                  Aarhus Universitetshospital, Skejby Auditorium B ved indgang 6

Der er gratis parkering ved indkørsel til sygehus området – forsæt ligeud ved Teknisk afdelings bygninger eller kør videre ned af Brendstrupgårdsvej forbi indgang 6, drej mod højre efter indgang 7 mod Tryghuset. På venstre hånd efter Tryghuset findes en større gratis parkeringsplads.

ARRANGEMENTET ER FORTRINSVIS FOR KLINIKERE I RELATION TIL AREBEJDET OMKRING FØDESTUER SAMT VIRKSOMHEDER MED LØSNINGER HERTIL