Implementering – Et praktisk og metodisk forløb – del 2

Torsdag d. 12. September kl. 09:00 til kl. 16:00 - Medborgerhuset i Silkeborg, Bindslev plads, 8600 Silkeborg

Så er MTIC, SundVÆKST Netværket og de deltagende virksomheder, klar med næste del af vores praksisnære forløb om implementering.

Første del var en succes med flere end 80 deltagere fra kommuner og virksomheder, og nu følger vi op med sidste og afsluttende workshop.

Siden sidst har tre kommuner arbejdet med brugen af transformationscirkelen (som Ulrik Christensen fra Hildebrandt & Brandi præsenterede sidst), i et eller flere konkrete implementeringsforløb ude i deres kommune.

Med udgangspunkt i deres samt virksomhedernes erfaringer, tager vi sammen fat på at designe “fremtidens gode implementeringspraksis” på tværs af kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner.

Dagen er målrettet de kommunale ledere, velfærdsteknologikonsulenter samt leverandører, der sammen står med ansvaret for implementeringen af velfærdsteknologien og de deraf følgende nye processer, arbejdsgange, servicetilbud og behandlingsmuligheder etc.

Praktisk og håndgribeligt

Vi fortsætter den praksisnære tilgang til implementering og denne gang har vi fokus på sparring til kommunernes praktiske erfaringer med transformationscirklen, sammen med Ulrik Christensen.

Derefter tager vi fat i de konkrete erfaringer som virksomhederne oplever gør iimplementeringsforløb succesfulde. Og efterfølgende kombinerer vi de to vinkler på implementeringen, så vi står med det bedste udgangspunkt for i fællesskab at kunne designe en ny fælles implementeringspraksis. – En praksis som baserer sig på et partnerskab mellem virksomheder og kommuner.

Hvorfor skal du deltage?

Du får viden og indblik i, hvor der konkret skal og kan tages fat. Vi fokuserer på en implementeringspraksis der tager udgangspunkt i borgeren og som med en praktisk og metodisk tilgang virker – også i drift.

Hvem deltager også?

Andre kommunale ledere med implementeringsansvar i praksis. Dvs. plejehjemsledere, centerledere, områdeledere, afdelingsledere, teamledere, teknologikonsulenter eller lignende – alle med erfaring i forhold til implementeringsopgaven. Derudover også udvalgte virksomheder, som har konkrete og værdifulde erfaringer med implementeringssamarbejdet med kommunerne.

For at give det bedste udbytte af forløbet anbefaler vi, at hver kommune deltager med minimum fire personer: (2-3 ledere og 1-2 konsulenter).

Dagens program den 12. september

Kl. 09.00-09.30: Velkomst og morgenmad

Kl. 09.30-11.30: Kommunale erfaringer med transformationscirklen faciliteret af Ulrik Christensen fra Hildebrandt & Brandi

Kl. 11.30-12.30: Frokost og networking

Kl. 12.30-15.30: Fremtidens implementeringspraksis i fællesskab

Kl. 15.30-16.00: Opsamling og afslutning

Tilmelding her senest den 06. september