3D print i healthtech – et værktøj til hurtig omstilling – WEBINAR !!

Onsdag d. 13. Maj kl. 12:45 til kl. 15:00

I en krisesituation, som den igangværende COVID-19-krise, opstår der nye problemer og nye behov og dette kan tvinge alle parter til at tænke anderledes; der kan fødes ideer til nye løsninger indenfor alle områder.

  • Kan eksisterende produkter anvendes på nye måder?
  • Kan der udvikles helt nye produkter?
  • Kan man gennemføre hurtig omstilling af eksisterende produktionslinjer?

Specifikt i relation til sundhedsvæsenet er der allerede igangsat initiativer – og fundet/udviklet nye løsninger, især p.t. i forhold til værnemidler.

Behovet for hurtig omstilling og værktøjer hertil er kæmpestort, set både ud fra en erhvervsmæssig og en sundhedsmæssig synsvinkel. I dag uudnyttede vækstpotentialer skal afdækkes og der skal findes løsninger. Men den nuværende krise skaber akut behov og muligheder for at tænke anderledes.

Såvel i krisetider som når vi har normaltilstande, sker vækst ofte bedst i samarbejder på tværs af slutbrugere, forskere og erhvervsliv.

I forhold til at anvende 3d print som værktøj til hurtig omstilling i den nuværende krisesituation er der også sat gang i dette, såvel i udlandet som i Danmark.

I forhold til anvendelse af 3d print, er der allerede stort fokus på, at der er et utal af muligheder for i højere grad at udnytte både produkter og produktionsmetoder, som et led i processen med at levere bedre sundhed for en række borgere/patienter, både direkte og gennem at give klinikere nye redskaber for at yde undersøgelser, behandling og pleje med højere kvalitet og færre ressourcer.

Fokus har været – og er naturligvis stadig – rettet mod at 3d printe fx støtteskinner, prototyper til fx operationsforberedelse eller undervisning og over i – på længere sigt – produkter til at sætte ind i kroppen (implantater).

Materialer, der kan printes i, er meget bredt spændende fra diverse plastmaterialer, forskellige typer af metal eller forskellige biokompatible materialer. Sidstnævnte vil på sigt kunne anvendes som ”skeletter” til at gro celler/væv fra en konkret patient, for derefter at kunne indsættes i kroppen.

Dette event/webinar afholdes for at støtte/skabe læring, motivation og samling af økosystemet i forhold til hurtigt at kunne udbrede anvendelse af 3d print i sundhedsvæsenet.

Webinaret er bygget op af korte statement-videoer, 10-15-minutters præsentationer af cases (o.a.) (kan være live eller optaget), gruppearbejder/parallelsessioner indenfor udvalgte temaer og en afsluttende paneldebat.

Undervejs vil der være mulighed for at give/udveksle kommentarer og stille spørgsmål.

Som en del af webinaret – (før?), undervejs eller efterfølgende – vil der være mulighed for at melde sig på mere specifikt matchmaking.

Målgruppen er klinikere, forskere, virksomheder og myndigheder bredt i sundhedsvæsenet

(Foto Particle3D)

Medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tilmeld arrangement

  • * De markerede felter er påkrævet
    Jeg bekræfter og accepterer med min tilmelding, at MTIC må opbevare oplysninger om mig i deres netværksregister. Oplysningerne må bruges i forbindelse med tilmeldte arrangement. Jeg kan til enhver tid ønske, at mine oplysninger slettes igen. Jeg accepterer desuden, at der ved MTIC's arrangementer kan blive taget billeder til brug for markedsføring.
    Ved tilmelding til MTIC's nyhedsbrev, accepterer jeg samtidigt at MTIC må opbevare mine oplysninger om mig i deres netværksregister. Oplysningerne må bruges i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og invitationer til MTIC's arrangementer. Jeg kan til enhver tid ønske, at mine oplysninger slettes igen.