MTIC Masterclass – Kender du Theory of Constraints ?

Onsdag d. 28. Februar kl. 15:00

Der bygges supersygehuse og nedlægges sengepladser. Antallet af ambulante behandlinger stiger og hospitalerne i DK er nogle af dem med kortest liggetid i verden.

Det betyder at mange patienter skal behandles færdige i tæt samarbejde mellem praktiserende læger, den kommunale hjemmepleje, terapeuter og hospitaler. Overgangen mellem sektorerne skaber stadig store udfordringer for alle parter og der er brug for organisatoriske og teknologiske løsninger til at forbedre det tværsektorielle samarbejde.

Theory of Constraints (TOC) er en metode, der giver redskaber til arbejdet med at forbedre patientflow og optimere processer i sundhedsvæsenet – og det uanset  om man er kliniker på hospitalet eller en virksomhed, der udvikler af  løsninger og produkter til sundhedsvæsenet.

Vi har mødt Alex Knight i UK, førende forsker inden for TOC, og har inviteret ham hertil for at fortælle om, hvordan Theory of Constraints kan forbedre patientflow og optimere processer i sundhedsvæsenet. Særligt med fokus på de tværsektorielle udfordringer. Alex kommer med erfaringer og konkrete eksempler fra resten af verden, hvor han   både har arbejdet med den organisatoriske og processuelle del af optimeringen, og med hvordan man kan understøtte optimeringen teknologisk med velfærdsteknologiske løsninger.

I først halvdel vil han gå i dybden med teorien omkring TOC og bagefter kigge på konkrete implementeringer på tværs af sundhedssektorens mange aktører.

Alex Knight er førende konsulent og forsker inden for TOC, som på dansk oversættes til ”Begrænsnings Teori”. Han har bl.a. anvendt TOC i sundhedssektoren i England, specifikt med henblik på at forbedre patientflow og optimere processer. Som led i hans arbejde har han udviklet et simulationsspil (the Dice Game), som hjælper med at forstå udfordringer og som giver løsningsforslag. Læs mere om Alex og TOC her: http://www.qficonsulting.com/healthcare/qfi-healthcare

Program

 15.00-15.05   Velkommen v/ Frederik Mølgaard Thayssen

15.05-15.45    Alex Knight / Teori

15.45-16.15    Networking

16.15-17.00    Alex Knight / Praktiske eksempler

17.00-17.30   Networking

 

Arrangementet er p.g.a stor tilmelding flyttet til Palle Juul-Jensen Auditorium, bygning 10 – kælder, Nørrebrogade.