Medicinerfa

Onsdag d. 6. November kl. 08:30 til kl. 11:30 - Plejecenter Liselund, Liseborg Hegn 10, 8800 Viborg - I Cafeen (medierummet ved hovedindgang).

Kære deltager

Vi vil gerne invitere dig til medicinerfa-møde den 6.november kl. 08.30 – 11.30.

Denne gang får vi besøg af Eva Aggerholm Sædder, Ledende overlæge, Lektor, Ph.d., Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Eva vil blandt andet fortælle om Klinisk Farmakologisk Afdeling og hendes arbejde med udvikling af en algoritme til at identificere patienter, som er i risiko for at få – for meget eller for lidt medicin. En løsning der arbejdes på at implementeres i FMK.

Herefter vil Katrine Hauer Tophøj, Viborg Kommune fortælle om, hvordan de har arbejdet med LEAN-proces og gennemført en systematisk analyse af arbejdsgange relateret til medicinhåndtering, fra medicinen bliver ordineret til den er indtaget. Katrine vil fortælle om, hvordan de har arbejdet med videndeling og erfaringsudveksling på tværs af distrikter. Så borgerne på den måde får gavn af den fælles fremgangsmåde og de samme servicetilbud uanset hvor bopælen er i kommunen.

Sidst på dagen laver vi sammen en plan for møderne i 2020. Så inden mødet, må I meget gerne overveje, hvilke temaer I gerne vil gå i dybden med eller om der evt. er egne projekter I gerne vil dele med Jeres kolleger.

Som altid håber vi, at du inviterer en kollega, som i det daglige arbejder med medicinhåndtering og/eller kvalitetsudvikling af medicinhåndterings området.

Program
Kl. 08.30 – 08.40  Velkommen v/Majbritt
Kl. 08.40 – 09.25    Identificere patienter i risiko for at få for meget eller for lidt medicin   v/Eva Sædder
Kl. 09.25 – 09.45   Dialog og andet der er vigtigt at dele v/
Kl. 09.45 – 10.15    Pause og tid til netværk
Kl. 10.15 – 10.45     LEAN Proces v/Katrine H. Tophøj
Kl. 10.45 – 11.00    Dialog efter oplæg
Kl. 11.00 – 11.30     Møder i 2020– hvad skal være den røde tråde for de 3 møder i 2020
Kl. 11.30                   Tak for i dag