Erfaringer fra et Circular Co-Creation projekt

Vi har nu stort set afsluttet vores Circular Co-Creation projekt – 2. generationsudvikling af velfærdsteknologi. Projektets overordnede fokus var at afprøve en struktureret metode til indsamling af data omkring brugen af et velfærdsteknologisk produkt i f.eks. en kommune. Data der efterfølgende kan bruges til videreudvikling af produktet i den private virksomhed. Projektet var et innovationssamarbejde mellem flere private virksomheder, kommuner,  Aarhus Universitet og VIA University College.