3D print i sundhedssektoren

Danish Healthtech har samlet tråden op fra det tidligere innovationsnetværk, MTI, i forhold til arbejdet med anvendelse af 3d print i sundhedssektoren og af holder et heldagsarrangement for industrien, forskere og klinikere.

”Potentialet for anvendelse af 3d print i sundhedssektoren”

Formålet med arrangementet er at bringe virksomheder, forskere og klinikere sammen, dels for at deltagerne kan høre noget om, hvad der p.t. er i gang indenfor feltet, dels for at deltagerne kan danne netværk og evt lægge grunden til samarbejder, der kan sætte yderligere gang i anvendelse af 3d printede produkter.

Dagen er tilrettelagt således, at der om formiddagen, efter en kort historisk introduktion til feltet, vil blive givet et mix af oplæg, der hver især præsenterer eksempler på anvendelse af 3d print indenfor sundhedsområdet. Dette for at stimulere deltagerne til at gå sammen om udvikling af nye, nyttige produkter og anvendelser.

Efter frokost vil der blive afholdt tre parallelle aktiviteter/workshops, hhv med fokus på 3d printede produkter i plast, 3d printede produkter i metal og 3d printet væv. Alle tre vil passe under den fælles overskrift:  ”Fra idé til realisering?” – networking og arbejde med at konkretisere og etablere konkrete samarbejder”.

Arrangementet afholdes d. 24. maj 2019 kl. 08.30 – 15.45 på Teknologisk Institut, Kongsvangsallé 29, 8200 Århus C. Programmet for dagen er endnu under udarbejdelse, men vil blive annoncceret på DHT’s hjemmeside indenfor nogle uger. Reservér dog allerede nu i kalenderen