Bedre liv for ældre Interaktive teknologier
til kognitiv stimulationsterapi
Digital medicineringsstøtte Fremtidens Ambulatorie Intelligent PRO Personlig medicinering

til patienter med leddegigt
Plantebaseret proteinpulver

til ældre i ernæringsrisiko
Tværsektoriel kostregistrering Virtual og Augmented Reality
som læringsredskab
Sund vækst - Ny viden - Sammen om bedre liv
”Med udgangspunkt i reelle behov, ny viden og samarbejde bygger MTIC bro mellem kommuner, hospitaler, private virksomheder og vidensinstitutioner. Sammen udvikler, tester og implementerer vi velfærds- og sundhedsteknologiske produkter, løsninger og services til sundhedsvæsenet”.

Circular Co-Creation

I Circular Co-Creation indgår virksomhederne i forpligtende innovationssamarbejder. I hvert innovationssamarbejde deltager mindst tre mindre virksomheder og én vidensinstitution, der sammen udvikler og tester et nyt koncept eller en prototype til en ny løsning eller et nyt produkt til sundhedsvæsenet.

Slide Billede af erhvervsbaseret sundhedsinnovation Circular Co-Creation Klik på ikonerne for at læse mere

Accelerator for erhvervsbaseret sundhedsinnovation med udvikling af produkter og løsninger til sundhedsvæsenet

Vores fokus er at indfri de private virksomheders vækstpotentiale. Vi bidrager til at skabe de rette rammer for udvikling, test og implementering af produkter, løsninger og services til sundhedsvæsenet – indenfor fire fokusområder.

Circular Co-Creation

I Circular Co-Creation indgår virksomhederne i forpligtende innovationssamarbejder. I hvert innovationssamarbejde deltager mindst tre mindre virksomheder og én vidensinstitution, der sammen udvikler og tester et nyt koncept eller en prototype til en ny løsning eller et nyt produkt til sundhedsvæsenet.

Aldring & Demems

Løsninger og produkter der støtter borgere i bedst mulig livskvalitet, så længe som muligt.

Rehabilitering

Løsninger og produkter der giver borgere mulighed for at fungere optimalt og bedst muligt i hverdagen.

Forebyggelige Genindlæggelser

Løsninger og produkter der kan bidrage til reduktion af de uhensigtsmæssige indlæggelser, til gavn for både borgere og sundhedsvæsen.

Overgange

Løsninger og produkter der kan være med til at skabe bedre kommunikation omkring borgeren på tværs af instanser i sundhedsvæsenet.

Læs MTIC's seneste nyheder


Arrangementer

Se alle Arrangementer

MTIC anbefaler

Se alle Anbefalinger