TIMEDICO A/S
Kompetencer vi ellers ikke ville have haft

”Vi startede samarbejdet med MTIC på en perfekt måde, grundet vi stod i en vigtig fase vedr. patent, og der viste MTIC sig at have en viden der kunne hjælpe os i den rigtige retning. Samarbejdet har også betydet at Timedico A/S har fået en unik mulighed for tilførsel af nye udviklingsmetoder som inddrager eksterne kompetencer vi ellers ikke ville have haft i virksomheden". - Daniel Blak, Direktør

Læs flere testimonials her

MTICs strategi og vision 2015 - 2018

Det er helt fantastisk at se den opbakning der er - fra alle parter. Til strategien, til det forstående arbejde og til samarbejdet på tværs. Vi skal nu - sammen med VIA, AU, Region Midtjylland og kommunerne i regionen – i gang med at udnytte de kæmpe potentialer, der ligger i samarbejdet. Det fælles fundamentet for udviklingen af fremtidens produkter, løsninger og services til sundhedssektoren.

 

Sund vækst – ny viden – sammen om bedre liv

Vi skal arbejde på tværs af det private erhvervsliv, vidensinstitutioner, kommuner og hospitaler og målet er, at det skal kunne betale sig. Det skal give vækst i virksomhederne og gøre gavn for borgere og patienter på hospitaler og i kommuner. På den måde skaber vi sammenhæng mellem erhvervsvækst, strategisk viden og forskning, kliniske behov og innovation – og vores alles ønske om et sundere liv.

  • På hospitalerne skal vi sikre pipelinen og samarbejdet på tværs med fokus på behov, innovation, innovationskultur og samarbejdet med virksomheder.
  • Sammen med kommunerne tager vi fat på den ressourcebesparende og komplekse del af velfærdsteknologien. Med fokus på samarbejdet på tværs, så der skabes bedre løsninger og services for borgerne.
  • Med AU & VIA skal vi involvere forskning og de studerende i udviklingen af nye produkter og løsninger i tæt samarbejde med erhvervslivet.

 

Offentlige-private samarbejder

En stor del af vores arbejde sker  - og kommer til at ske - gennem offentlig-private innovationsprojekter, hvor vi som brobygger sikrer fokus på, at der er reelt behov for det enkelte produkt. Og at der med det rette udviklingsforløb skabes skalerbare produkter, hvor gevinsten er målbar.

Fire indsatsområder

For perioden 2015 - 2018 har parterne bag MTIC udvalgt fire indsatsområder, som bakker op om behovet for tæt samarbejde på tværs – både regionalt, men også i forhold til nationale retningslinjer og regionale sundhedsaftaler.

De fire indsatsområder er:

  • Overgange (de forskellige sektorer i mellem)
  • Aldring & Demens
  • Forebyggelse af (gen)indlæggelser
  • Rehabilitering

Vi takker igen herfra til Bent Hansen - Regionsrådsformand, Steen Vindum - Borgmester i Silkeborg, Jørgen Schøler Kristensen - Cheflæge på Hospitalsenheden Horsens, Allan Flyvbjerg - Dekan ved AU Health, Aase Lydiksen - Direktør på VIA Sundhed, Anette Juhl Winther, Indkøbs- og Udbudschef i Aarhus Kommune, Mikkel Bech - CCO, Redia, Peter Christensen - Professor, overlæge, dr. med og entreprenur med projektet ”RETUR”, Lisbeth Valter – CEO, Next Step Citizen. For at bidrage til at fortælle om strategi, vision og det praktiske arbejde.  

 

Og også tak til Thomas Lyhne, Pluss Leadership, der i samarbejde med bestyrelsen har været med til at udvikle strategien. Og for at ”styre” slagets gang på lanceringsdagen.

 

  ”Da MTIC opererer blandt 19 kommuner, 5 hospitaler VIA og AU samt en række private virksomheder har det været en spændende men også en kompleks proces at favne de forskellige kulturer og ståsteder blandt region og kommune; offentlig og privat samt forskning og kommercialisering. Men det fælles mål og den gode vilje var den vigtigste drivkraft til at bringe processen i mål,” siger chefkonsulent Thomas Lyhne, Pluss Leadership